Fed-voorzitter Powell blijft uiterst positief over de Amerikaanse economie

De markten: kort op de bal

… maar klinkt voor het eerst iets voorzichtiger over de toekomst

Flag US

Fed-voorzitter Powell was zijn positieve zelve vannacht over de huidige staat van Amerikaanse economie. Hij nam het woord “sterk” meermaals in de mond. Sterke groei, sterke arbeidsmarkt,… Die communicatie is volledig in lijn met de boodschap van de beleidsvergaderingen de voorbije maanden. Toch was er een opvallend element. Voor het eerst gaf Powell toe dat het sprookje niet kan blijven duren. De Amerikaanse economie kreeg de voorbije kwartalen een serieuze duw in de rug dankzij fiscale stimulus en dankzij een sterke buitenlandse vraag. Die rugwind neemt af en kan tegenwind worden. Voorlopig trekt Powell geen conclusies voor het monetaire beleid. De belangrijkste boodschap blijft dat de Amerikaanse centrale bank de normalisatie gradueel wil verderzetten, te beginnen met een nieuwe renteverhoging in december. Powell’s commentaren verhogen wel de inzet voor die decembervergadering. Sluipt er al twijfel in de Fed’s groei-, inflatie- en rentevooruitzichten? Voorlopig gaan we daar niet van uit. Markten liggen er ook niet wakker van. De dollar en Amerikaanse rentes bleven stoïcijns kalm tijdens Powell’s speech.

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.