China niet enthousiast om handelsgesprekken te hervatten

De markten: kort op de bal

Veilige havens profiteren opnieuw

Het internationale handelstoneel was afgelopen tijd een rollercoaster van jewelste. Vorige vrijdag verhoogde de VS de tarieven op $200 miljard Chinese import van 10% tot 25%. Na het weekend kwam China met tegenmaatregelen: bijkomende invoertarieven op $60 miljard Amerikaanse invoer vanaf 1 juni. Het conflict escaleerde opnieuw en woog op het risicosentiment. De rentemarkten houden alsmaar meer rekening met een renteverlaging van de Fed eind dit jaar om de Amerikaanse economie ter hulp te komen. Rentes verloren terrein en ook beurzen gaven terrein prijs. Terloops zorgden sterke Amerikaanse data en geruchten dat Trump bijkomende tarieven op de autosector zou invoeren en daarmee enkele bruggen met o.a. Japan en de EU zou opblazen, voor een tijdelijke heropleving van het sentiment.

Door de Chinese staat gecontroleerde media liet vanmorgen weten dat President Xi Jinping niet langer bereid is te onderhandelen met het Amerikaanse tarievenpistool tegen het hoofd gericht. De financiële markten zetten na de korte heropleving van gisteren opnieuw een stap terug. Veilige havens profiteren opnieuw van het wegdeemsterend sentiment, wat de rentemarkten onder druk zet. De Japanse yen is naar goede gewoonte de veilige haven van dienst op de wisselmarkt. EUR/USD handhaaft zich voorlopig rond 1.1175. De (weinige) economische data spelen vandaag een ondergeschikte rol. Meer dan eens zijn alle ogen gericht op (het twitterkanaal van) Amerikaans president Trump.
 

Figuur - USD/JPY: Japanse yen vervult rol van veilige haven op de wisselmarkt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.