Nieuw-Zeeland is eerste om de rente te verlagen

De markten: kort op de bal

Heeft kiwi dollar bodem bereikt?

Flag EU

De Reserve Bank van Nieuw-Zeeland (RBNZ) verlaagt haar beleidsrente van 1.75% tot 1.50%, het laagste niveau ooit. Het is daarmee de eerste ‘grote’ centrale bank die het monetaire beleid versoepelt in deze fase van de economische cyclus. Een verrassing was het niet, want voorzitter Orr gaf tijdens de vergadering in maart al aan dat een renteverlaging op tafel lag indien de globale economie verder afkoelt en de lage binnenlandse consumptie aanhouden. De twijfels rond de globale economie zijn allerminst afgenomen. Daarnaast zorgen de afnemende bevolkingsgroei (door een lagere netto-immigratie) en afkoelende huizenprijzen voor een rem op de private consumptie. De werkgelegenheid benadert het maximaal duurzame niveau, al merkt de RBNZ enige afkoeling op. Als laatste belangrijke factor haalt de bank de tegenvallende inflatie aan. Die steeg in het eerste kwartaal van dit jaar amper 0.1% kw/kw en 1.5% j/j, onder de marktverwachtingen ( 0.3% kw/kw en 1.7% j/j). Bovenal voorziet de RBNZ slechts een matige toename van de inflatiedruk. Gouverneur Orr suggereerde verdere versoepeling indien de afkoelende economische condities en de ondermaatse inflatie zich verder doorzetten.

De kiwi bevond zich al sinds de vorige beleidsvergadering van eind maart in een neerwaartse trend. De tegenvallende inflatieresultaten vorige maand ondersteunde de gedachte dat de RBNZ de rente zou verlagen, wat NZD/USD richting 0.66-niveau duwde. Na de beslissing zakte het muntenpaar vanmorgen tot net boven 0.655, maar herstelt quasi onmiddellijk tot het openingsniveau. De markt loopt dus niet echt weg met de suggestie van gouverneur Orr dat er mogelijk nog verdere renteverlagingen volgen. In een land als Nieuw-Zeeland, met nog steeds solide groei (vooruitzichten2.5%-3.0%) en een extern tekort is het dan ook niet evident om de rente verder te verlagen, ook al blijft de inflatie lichtjes onder te doelstelling.
 

Figuur - NZD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.