Bank of England houdt rente onveranderd.

De markten: kort op de bal

BOE blijft relatief optimistisch, maar geen concrete timing voor eventuele renteverhoging.

Flag UK

De Bank of England hield de beleidsrente zoals verwacht onveranderd op 0.75%. De bank houdt ook haar portefeuille aan bedrijfs-en overheidsobligaties onveranderd. De beslissing om de rente onveranderd te houden was unaniem (9-0).
De inschatting van de BOE in verband met de toekomstige economische ontwikkeling is natuurlijk in belangrijke mate afhankelijk van de uitkomst van het politieke proces in verband met brexit. Zoals in het recente verleden gaat de Bank nog steeds uit van een scenario van een relatief softe brexit.


Op korte termijn schat de Bank dat de groei in het eerste kwartaal versnelde tot 0.5% kw/kw. Die stijging is echter in belangrijke mate te wijten aan voorraadopbouw door de bedrijven in de context van brexit. De groei zal waarschijnlijk terugvallen in het tweede kwartaal. De Bank denkt wel dat de onderliggend groeitrend iets sterker is dat verwacht bij het vorige inflatierapport in februari. Vooral de gunstige combinatie van tewerkstellingsgroei en hogere lonen ondersteunt de bestedingen.


De inflatie klokte af op 1.9% in maart. Op korte termijn kan de inflatie kortbij of iets beneden 2% blijven. In een iets langer perspectief denkt de Bank dat de rente in de toekomst lichtjes en zeer geleidelijk zal moeten worden verhoogd om die inflatie aan het eind van de beleidshorizon (2022) blijvend beneden 2% te houden.


De reactie van de markten op de BoE-beleidsbeslissing en op het inflatierapport was beperkt. EUR/GBP dobberde wat op en neer in de hoge 0.85 zone. De relatief positieve appreciatie van de BoE over de economie houdt de deur naar een renteverhoging op termijn open. Anderzijds was er binnen het MPC niemand die nu al stemde voor een renteverhoging. In het verleden waren er vaak gouverneurs met een afwijkende mening die zich distantieerden van de consensus. Het feit dat dit nu niet het geval is, doet vermoeden dat een renteverhoging op korte termijn (bv. augustus en zelfs november) vrij onwaarschijnlijk is. Het is duidelijk nog te vroeg om nu al op een verhoging vooruit te lopen. Dat verhinderde een opsprong van het pond.
 

Figuur - EUR/GBP: pond krijgt voorlopig geen bijkomende steun van de Bank of England.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.