Tsjechische centrale bank verhoogt de beleidsrente van 1.75% tot 2%

De markten: kort op de bal

Gouverneur Rusnok geeft geen uitsluitsel over volgende beweging

Flag Czech Republic

De Tsjechische centrale bank verhoogde de beleidsrente vandaag van 1.75% tot 2%. De beslissing was unaniem. De markt was recent in die richting geschoven onder meer na toespraken van gouverneurs Mora en Hulob. Rode draad doorheen de verstrakkingscyclus van de CNB is een zwakker dan verwachte Tsjechische kroon, die ruimte biedt voor extra aanpassingen van de beleidsrente. De CNB stelt haar koersverwachtingen voor EUR/CZK opnieuw bij tot gemiddeld 25.30 (tov 25 in februari) dit jaar en 24.70 volgend jaar (tov 24.80). De Tsjechische inflatie is een tweede doorslaggevende factor. Ze steeg in maart verder boven de 2%-inflatiedoelstelling en noteert ondertussen aan 3% j/j. De CNB verhoogde de inflatieverwachting voor midden volgend jaar voorzichtig van 1.9% tot 2%. Gouverneur Rusnok verwacht dat de inflatiedruk zal afnemen ondanks krapte op de arbeidsmarkt, maar sluit een twee renteverhoging dit jaar niet uit.

Het economische plaatje maant aan tot voorzichtigheid. De Tsjechische PMI’s nemen een duik in navolging van die van buurland en belangrijkste handelspartner Duitsland. De CNB verlaagt de groeiverwachtingen opnieuw, net zoals ze dat in februari al deed. De centrale bank schat de Tsjechische BBP-groei nu in op 2.5% dit jaar (tov 3.3%) en 2.8% volgend jaar (tov 2.8%). Net als Fed-voorzitter Powell gisteren, argumenteert Rusnok dat de volgende rentebeweging evengoed een renteverlaging kan worden als het economische plaatje verslechtert.

De Tsjechische kroon verliest ondanks de renteverhoging terrein. EUR/CZK stijgt opnieuw weg van de steunzone rond 25.5/25.6. De markt concludeert dat dit mogelijk de laatste renteverhoging was deze cyclus.
 

EUR/CZK stijgt ondanks renteverhoging CNB. Laatste deze cyclus?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.