Premier May en oppositieleider Corbyn boeken vooruitgang

De markten: kort op de bal

Bank of England volgt straks met nieuwe prognoses

Flag Brexit

Brits premier May hervatte vorige week de onderhandelingen met Labour- en oppositieleider Jeremy Corbyn nadat Britse parlementsleden terugkeerden uit paasvakantie. De gesprekken zaten in het slop en van een doorbraak was er zeker nog geen sprake. Gisteren kwam dan plots wel bericht dat de gesprekken tussen May en Corbyn enige vooruitgang lieten optekenen. May zou bereid zijn om het VK binnen een (vorm van) douane-unie met de EU te houden. Die douane-unie beslaat enkel het verkeer van goederen, maar legt geen beperking op aan het VK om nieuwe akkoorden af te sluiten met andere landen rond thema’s als diensten, intellectuele eigendommen en data. Dit zou enerzijds douanecontroles op goederenverkeer tussen het VK en de EU, een belangrijke eis van de Labourpartij, vermijden en anderzijds de deur (deels) openlaten voor een “onafhankelijk handelsbeleid”, waar veel leden van de Conservatieve partij naar streven. Iedereen tevreden dus? Dat valt af te wachten. Premier May hoopt hiermee alvast genoeg steun te krijgen binnen de Labourpartij om (eindelijk) haar deal door het Britse parlement te krijgen.

Binnen haar eigen Conservatie partij scoort ze mogelijk geen goede punten. Zij streven een volledig onafhankelijk handelsbeleid na, een hoofbelofte tijdens de Leave verkiezingscampagne. Sommige prominente Conservatieven, onder meer minister van internationale Handel Liam Fox, spraken zich uit tegen het voorstel. Sommige kwatongen lijken aan te sturen op de terugkeer van harde Brexit-believer Boris Jonhson. Die zou meer dan waarschijnlijk May’s brexitakkoord volledig van tafel vegen en pogen om de onderhandelingen met de EU volledig te heropstarten. Aangezien de EU al aangaf dat niet te zullen doen, lijkt een no-deal brexit dan de uitkomst. Vandaag zijn het ook regionale verkiezingen in het VK. De Conservatie partij van May wordt gezegd stevig terrein te verliezen. Het gefaalde beleid rond brexit zorgt voor onmin bij het Britse volk.

Het Britse pond putte moed uit de vooruitgang dat is geboekt tussen premier May en oppositieleider Corbyn. EUR/GBP dook onder de 0.86-grens (-0.25%). De gesprekken tussen beide eindigen volgende week, met of zonder compromis. Vandaag verschuift de aandacht vooral naar de Bank of England en haar nieuwe prognoses (rente, inflatie, groei). De BoE kijkt allicht de kat uit de boom zolang de brexitonduidelijkheid aanblijft en houdt allicht vast aan een zeer graduele verstrakking op middellange termijn. Het pond geniet van het momentum maar we zijn voorzichtig over verdere winsten.
 

Figuur - EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.