Fed behoudt afwachtende houding

De markten: kort op de bal

Lage inflatie een tijdelijk fenomeen?

vlagecFed

De Amerikaanse centrale bank hield de band voor haar beleidsrente (2.25%-2.50%) gisteren zoals verwacht onveranderd. De Fed voerde wel een technische verlaging van de depositorente (IOER) door, van 2.4% tot 2.35%. Die heeft vooral de bedoeling om de kortetermijnmarktrentes binnen de handelsband van de beleidsrente te houden. Tijdens de persconferentie achteraf bevestigde Fed-voorzitter Powell de afwachtende houding van de centrale bank. Er zijn op dit ogenblik geen sterke argumenten die pleiten voor een renteverhoging, noch voor een renteverlaging. De economische groei is solide en de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft sterk. Externe risico’s blijven aanwezig. Powell legde opvallend veel nadruk op de verwachting dat tijdelijke factoren de inflatie beneden de 2%-inflatiedoelstelling houden. Tijdens de persconferentie veranderden de dollar en Amerikaanse rente van richting na die commentaren. Ze bogen verliezen van eerder op de dag om in winst. De Amerikaanse beurzen kraakten in het slot en eindigden tot 0.75% lager. De technische grafiek van de belangrijkste beursindex (S&P 500) suggereert dat er een kortetermijncorrectie lager op til staat.

S&P 500: Kortetermijncorrectie op til?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.