Amerikaanse economie groet 3.2% in het eerste kwartaal …

De markten: kort op de bal

…maar details overtuigen niet.

Flag US

Volgens een eerste schatting groeide de Amerikaanse economie in het eerst kwartaal met 3.2% op geannualiseerde basis. In het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg de groei nog 2.2%. De consensusverwachting rekende op 2.3% kw/kw(a).

Het algemene groeicijfer kwam dan wel boven de marktverwachting uit, de onderliggende deelcomponenten toonden een iets minder uitbundig beeld. De particuliere consumptie groeide aan een eerder matige 1.2%. Ook de bedrijfsinvesteringen groeiden nauwelijks. De overheidsbestedingen, netto-export en voorraadopbouw droegen wel aanzienlijk bij tot de groei. De bijdrage van de netto export is echter een volatiele en moeilijk te interpreteren component in het groeirapport. Van de sterke voorraadopbouw mag men verwachten dat die op relatief korte termijn zal worden teruggeschroefd en daardoor de groei in het volgende kwartaal kan temperen. Kortom, het rapport suggereert dat de Amerikaanse economie stand houdt maar er is voorlopig geen reden tot euforie. De prijsindicatoren in het rapport waren zelfs opnieuw iets lager dan verwacht. Op basis van dit rapport hoeft de Fed alvast haar tactiek niet te veranderen. Powell en Co kunnen nog enige tijd rustig de kat uit de boom kijken.

De marktreactie op het rapport blijft beperkt. De Amerikaanse rentes en de dollar veerden even op toen het betere algemene groeicijfer van 3.2% op de schermen verscheen. De markten kwamen echter snel op hun stappen terug toen analisten de details van het rapport onder de loep hadden genomen. De Amerikaanse rentes dalen op dit ogenblik zelfs 3 à 4 basispunten. De dollar zet ook een klein stapje terug na de rally van eerder deze week.

EUR/USD: details van Amerikaanse groeirapport overtuigen niet. USD verliest lichtjes.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.