Zweedse centrale bank schakelt versnelling lager

De markten: kort op de bal

EUR/SEK nadert de toppen van 2018

De Zweedse Riksbank houdt de rente zoals verwacht ongewijzigd op -0.25%. Ondanks goede groei, inflatie kortbij de 2%-doelstelling en recordtewerkstelling, houdt de centrale bank niet vast aan het normalisatiepad dat ze begin dit jaar vooropstelde. De volgende renteverhoging komt er nu naar alle waarschijnlijkheid pas rond de jaarwisseling ipv in de tweede jaarhelft. Het tempo van vooropgestelde renteverhogingen de volgende 12 maanden zakt van 3 tot 2 (0.25% eind Q2 2020). De Riksbank verwijst vooral naar de tanende economische toestand buiten de eigen landsgrenzen om haar nieuwe rentepad te verantwoorden. Een vos verliest zijn streken niet. De Zweedse centrale bank positioneerde zich de voorbije jaren handig in het zog van de ECB met een (te) soepel monetair beleid. Als klap op de vuurpijl besliste de Riksbank om tussen juli 2019 en december 2020 voor SEK 45 miljard overheidsobligaties op te kopen. Dat is ongeveer de helft van coupons en vervaldagen uit de huidige obligatieportefeuille over die periode.

De markt gaat net als na de beleidsbeslissing van de BoC weer een stapje verder. Ze interpreteert het lagere rentepad als een definitief einde aan de (bijzonder korte) rentecyclus. EUR/SEK stijgt van 10.50 richting 10.65 en nadert de toppen van vorig jaar (10.70). Benieuwd of de leden van de centrale bank nieuwe pogingen zullen ondernemen om via verbale interventies de munt te verstevigen. Daarmee waren ze sinds de renteverhoging in oktober mee begonnen.

 

EUR/SEK nadert toppen van 2018 na beleidsvergadering Riksbank

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.