May gooit haar brexitstrategie mogelijk over een andere boeg …

De markten: kort op de bal

… maar de kans op slagen is beperkt

Flag Brexit

De Britse parlementsleden keerden sinds gisteren terug uit het paasverlof. Een zondvloed aan spraakmakende nieuwtjes rond brexit na een windstille periode bleef uit, maar eentje trok toch onze aandacht. Theresa May zou namelijk een nieuwe brexitstrategie voor ogen hebben. De Britse eerste minister ondernam al drie pogingen om haar brexitakkoord (dat zowel de scheidingspapieren en een vage omschrijving van de toekomstige handelsrelaties omvat) door het parlement te duwen. Tevergeefs. Tijdens haar laatste poging (29 maart) scheurde ze het akkoord in twee en legde ze het parlement enkel het scheidingsakkoord voor. Het plan dat May nu vooropstelt is om dat gedeelte alsnog in Britse wetgeving te gieten. Dat gebeurt op basis van een kaderwet, een wetgevend voorstel gestoeld op het officiële met de EU overeengekomen scheidingsakkoord. Het parlement kan die kaderwet amenderen naar believen. May hoopt dat de gevraagde (en goedgekeurde) aanpassingen voldoende parlementsleden over de streep zal trekken. Ze hoopt vooral op steun vanuit Labour – die een veel nauwere samenwerking met de EU (post-brexit) dan May nastreeft maar zich in principe wel kan vinden in het scheidingsakkoord.

Het idee is om dat vóór de Europese verkiezingen te doen. May en de Conservatieve partij voelen de hete adem van Nigel Farage’s nieuwe Europese brexitpartij. Ze vrezen dat de verkiezingen uitdraaien op een vernedering die haar (partij) ook in eigen land ernstige schade kan toebrengen. Maar de kans op slagen is beperkt. De kaderwet bevat immers de regelgeving rond het Ierse vangnet, zowat het enige resterende maar gigantische struikelblok. De nederlaag eind maart tijdens een gelijkaardige stemming voorspelt bovendien weinig goeds. May’s manoeuvre maakt tot slot de splitsing binnen haar eigen partij zo mogelijk nog dieper. Haar positie staat onder almaar grotere druk.

Sterling blijft er al bij al relatief rustig bij. De munt verloor sinds begin april wel al stevig terrein, maar de bewegingen blijven ordelijk. De markt staat aan de zijlijn en kan niet anders dan afwachten. EUR/GBP schuift op richting 0.87. Die grens is allicht een moeilijke noot om kraken gegeven een fragiele euro. We houden rekening met een zijwaartse en technisch gedreven handel op korte termijn.
 

Figuur - EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.