Amerikaanse beurzen op recordkoers…

De markten: kort op de bal

… Maar andere markten delen het enthousiasme niet

vlagecBull

De Amerikaanse technologie-index Nasdaq en de brede S&P 500 klokten gisteren respectievelijk 1.32% en 0.88% hoger af. Voor beiden noteerden we de hoogste sluitingskoers ooit. Sterker-dan-verwachte eerstekwartaalresultaten spelen een rol, al dient gezegd te worden dat de lat niet bijster hoog ligt. De prestatie van de Amerikaanse beurzen is eerder merkwaardig en vindt geen weerklank op andere deelmarkten. Aziatische en Europese beurzen noteren vandaag met (beperkte) verliezen. Veilige overheidsobligaties blijven in de lift (lagere rentes) ondanks het positieve risicosignaal van de Amerikaanse beurs en ondanks hogere olieprijzen. De Duitse 10-jaarsrente zweeft net boven 0% terwijl de Amerikaanse 10-jaarsrente blijft hangen rond 2.55%. Kredietrisicopremies op obligaties met een mindere kredietbeoordeling lopen voorzichtig op. Op de wisselmarkt is het verhaal hetzelfde. De echte veilige havens zoals de Japanse yen en Amerikaanse dollar halen de bovenhand. Concreet kan USD/JPY niet boven de 112-weerstandszone breken, terwijl EUR/USD de regio rond 1.1187 test en de handelsgewogen dollar 98-weerstand binnen handbereik heeft. De Amerikaanse beurzen stuwen dus voort ook al prediken de meeste andere deelmarkten de voorzichtigheid. Ze vinden (vals?) comfort in het feit dat de valversnelling in (globale) economische data recent vertraagde en (echt?) comfort in de bereidheid tot steun van centrale bankiers. Wat de cijfers betreft maakt de spreekwoordelijke ene zwaluw de lente niet. De Amerikaanse eerstekwartaal BBP-cijfers (vrijdag) zouden wel eens ontnuchterend kunnen werken. Wat het monetaire verhaal betreft is de Amerikaanse centrale bank de enige die nog over noemenswaardige troeven beschikt. We krijgen dan ook hoogtevrees bij het zien van de recordkoersen van de Amerikaanse beurzen.

Amerikaanse S&P 500 zet hoogste sluitingskoers ooit neer

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.