Europese PMI’s ontgoochelen

De markten: kort op de bal

EUR/USD zakt opnieuw weg

Flag EU

Vandaag stonden de financiële markten opnieuw op scherp. De Chinese cijfers suggereerden afgelopen week enige vorm van uitbodemening en verwezen daarmee de worst-case doemscenario’s voor het globale groeiverhaal naar de achtergrond. De Europese PMI’s bedrijfsvertrouwensindicatoren voor april kunnen het Chinese verhaal vandaag niet bevestigen. De cijfers ontgoochelden, met de (exportgerichte) verwerkende nijverheid op kop.

De Franse PMI’s waren als eerste aan zet en zetten meteen de toon. De PMI voor de verwerkende nijverheid zakt verder weg tot 47.4 (tegenover 48.1 in maart). Doordat de dienstensector wat weerwerk biedt (50.5 tegenover 49.1 in maart), herstelt het hoofdcijfer tot 50.0 (vs. 48.9 in maart), net op de grens die economische expansie onderscheidt van contractie. De deelcomponent ‘nieuwe bestellingen’ zakt voor een vijfde maand op rij, mede doordat de export voor een zesde opeenvolgende maand krimpt. De toekomst oogt dus niet meteen rooskleurig. Een kwartiertje later kwamen de Duitse cijfers en die gingen verder op het Franse elan. Ook in Duitsland blijft de PMI voor de verwerkende nijverheid zwak (44.5), al zien we een licht herstel tegenover de maand maart (44.1). In dat segment blijven de nieuwe exportbestellingen hun scherpe neergang verderzetten. Het resultaat voor de dienstensector blijft wel solide (55.6). Het brengt het hoofdcijfer voor de maand april op 52.1 (vs. 51.4 in maart). De sterke (binnenlands gerichte) dienstensector houdt dus stand tegen de zwakke verwerkende nijverheid.

De PMI’s voor de eurozone tonen een gelijkaardig beeld: een licht herstel, maar nog steeds een zwak resultaat in de verwerkende nijverheid (47.8 vs. 47.5 in maart), tegenover een solide dienstensector (52.5 vs. 53.3 in maart). We merken wel op dat de dienstensector in de EMU wat terrein moet prijsgeven. Dat zorgt mee voor een daling van het hoofdcijfer (51.3 vs. 51.6 in maart).

“De opeenvolging van zwakke PMI’s zaait twijfel over de Europese groeicapaciteit in 2019.” De laatste zin uit het Markit PMI rapport is veelzeggend. Een groeipeil van meer dan 1% is waarschijnlijk wishful thinking. De cijfers suggereren dat het neerwaartse momentum nog niet op zijn einde loopt en stellen nog geen herstel in het vooruitzicht. De financiële markten delen die mening. Europese beurzen verliezen terrein en de Europese rentemarkten dalen tot 5 basispunten aan het lange eind van de curve. Ook de euro kan de schade niet beperken. EUR/USD zakt van 1.13 tot 1.1250.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.