Bevestigt economische data de heropleving van het sentiment?

De markten: kort op de bal

Euro profiteert

vlagecBeurs

Afgelopen vrijdag verdwenen de globale groeizorgen, minstens voor even, naar de achtergrond. Sterke Chinese data (kredietverlening, handelsbalans) zorgden voor een golf van hernieuwde hoop doorheen de financiële markten. Een goede start van het Q1-resultatenseizoen (JP Morgan, Wells Fargo) gaf dit sentiment nog wat extra wind in de zeilen. Net als de aandelenbeurzen en de rentemarkten, ging de euro vlot hoger. EUR/USD brak doorheen 1.13 en de Duitse 10-jaarsrente klom terug boven de psychologische nulgrens.

De Aziatische markten zetten het positieve sentiment deze ochtend verder. Amerikaans minister van Financiën Steven Mnuchin kwam dit weekend nog maar eens met een hoopgevende boodschap omtrent de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken. Hij verkondigde dat de VS bereid is om sancties te ondergaan indien ze verbintenissen, dat worden vastgelegd in het handelsakkoord, niet zou nakomen. Ze verwacht natuurlijk wel hetzelfde van China. Dit handhavingsmechanisme is een belangrijke stap in de eindfase van de onderhandelingen. Beide partijen leggen de laatste hand op een nieuwe onderhandelingsronde, mogelijk de laatste rechte lijn naar een finaal akkoord. Aziatische aandelenmarkten, onder leiding van Japan, sprongen hoger. China leek goed op weg voor een gelijkaardig scenario, maar gaf haar winsten uiteindelijk nog uit handen.

Investeerders zijn nu op zoek naar bevestiging. Dat komt er mogelijk al deze week. Vandaag moeten we het nog stellen met de NY Empire Manufacturing, waar consensus een mooi herstel verwacht. De focus ligt waarschijnlijk toch vooral op het Q1-resultatenseizoen. Vandaag krijgen we resultaten van o.a. Goldman Sachs en Citigroup. Morgen staan Johnson&Johnson en Netflix op het programma. Voor de rest van de week zien we nog enkele kleppers als Morgan Stanley, Pepsico en American Express op het programma. De bedrijfsresultaten bepalen mogelijk mee of het de heropleving van het sentiment gerechtvaardigd is. Daarbij kijken we vooral of ze de groeivooruitzichten al dan niet opnieuw neerwaarts bijstellen. Verder valt ons oog ook op de Chinese economische groeidata (industriële productie, kleinhandelsverkopen en een eerste lezing van het BBP van het eerste kwartaal) op woensdag. Bevestigen ze de sterke data van afgelopen vrijdag? Ook in de PMI-vertrouwensindicatoren voor de EMU (donderdag) vinden beleggers hopelijk meer bewijs die de sentimentskentering rechtvaardigt. In de VS geven de Amerikaanse kleinhandelsverkopen (ook op donderdag) mogelijk meer duiding.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.