Chinese cijfers temperen vrees voor groeivertraging

De markten: kort op de bal

Beurzen, rentes en de euro veren op.

Recent maakten investeerders zich zorgen over de recente groeivertraging in Europa maar ook in China. De zwakke cijfers in de exportgerichte Chinese economie waren vaak een bron van twijfel over de gezondheid van wereldwijde economie. De Chinese autoriteiten zien de bui al enige tijd hangen en zijn daarom terug overgegaan tot een selectieve (monetaire en fiscale) stimulering. Het is altijd gewaagd om het succes van dit soort maatregelen af te meten aan maandcijfers. Toch geven de data die vanmorgen bekend werden gemaakt de markten hoop dat de Chinese economie mogelijk het ergste achter de rug heeft.


Vooreest zette de Chinese exportsector in maart een sterke prestatie neer. De uitvoer (uitgedrukt in USD) steeg met 14.6% j/j na een onverwacht forse terugval in februari. Anderzijds viel de import nog wel 1.8% terug vergeleken met de zelfde periode in vorig jaar. Hier werd een beperkte stijging verwacht. De combinatie van een hogere export en een relatief zwakke import zorgde voor een explosie van het handelsoverschot tot $32.65 mld ($5.7 mld verwacht). Het hoge handelsoverschot is in principe koren op de molen van de VS in de handelsonderhandelingen. Anderzijds suggereren de data van vandaag dat de extern sector toch nog beter kan bijdragen tot de Chinese groei in het eerste kwartaal dan tot voor kort werd gedacht/gevreesd.
Later op de dag kwam er nog meer goed nieuws. De geldgroei en de kredietverlening veerden fors op in maart. Dat kan een indicatie zijn dat ook de binnenlandse vraag aantrekt.


De combinatie van beide datareeksen ging ook op de globale markten buiten China niet ongemerkt voorbij. De (Europese) beurzen veerden op na een aarzelende start . De rentes gaan enkele basispunten hoger en ook de euro profiteert van het risk-on sentiment. EUR/USD heeft zelfs boven de kaap van 1.13 postgevat. Ook olie is na een eerder dipje weer opwaarts gericht. Uitkijken nu of het positief nieuws van vanmorgen bevestigd wordt, in de eerste plaats in China, maar hopelijk ook bij de Chinese handelspartners.
 

Figuur - EUR/USD veert op boven 1.13 na positieve data uit China.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.