Sombere Draghi staat paraat om parameters beleid aan te passen

De markten: kort op de bal

Europese rentes en EUR/USD dalen

Flag Draghi

De Europese centrale bank (ECB) hield het beleid vandaag ongewijzigd. Dat was verwacht na de beslissingen in maart. Toen verlengde de ECB haar engagement om de beleidsrente onveranderd te laten van minstens tot en met de zomer tot minstens tot en met het einde van het jaar. Ze kondigde vorige maand ook nieuwe liquiditeitsmaatregelen aan (TLTRO III), maar over de exacte voorwaarden tasten we minstens tot de volgende vergadering (6 juni) in het duister. In de tussentijd zal de ECB verder onderzoek doen naar de neveneffecten van haar negatieve rentebeleid. Meer bepaald kan de ECB de depositorente (-0.4%) bijvoorbeeld getrapt maken, waardoor sommige deposito’s een hogere “vergoeding” krijgen of waardoor de bodemrente nog verder zakt.

Op de vraag-en-antwoordsessie met de pers was Draghipessimistisch over de economische groei. Het duurt langer dan verwacht vooraleer de “tijdelijke” tegenwind (geopolitiek, protectionisme, kwetsbaarheid opkomende landen) gaat liggen. Sterke arbeidsmarkten en hogere lonen wegen er niet tegen op. De risico’s voor de groeivoorspellingen van maart (2019: 1.1%; 2020: 1.6%; 2021: 1.5%) blijven neerwaarts gericht na de meest recente, zwakke, cijfers. Vooral de externe vraag staat onder zware druk. ECB-voorzitter Draghi herhaalde tot in den treure dat de centrale bank klaar staat om de parameters van het beleid aan te passen (lees: verder versoepelen) indien nodig. Ietwat verrassend blijft de ECB vasthouden aan haar dogma dat onderliggende inflatie zal stijgen omwille van hogere lonen, het uiterst soepel monetair beleid en de cumulatieve groei van de vorige jaren. Hij is voorlopig niet bezorgd over de forse daling van de inflatieverwachtingen (markt). 

De markt begreep de softe signalen van de ECB. De Europese rentes dalen tot 3 basispunten met de Europese 5-jaarsswaprente en de Duitse 10-jaarsrente opnieuw onder nul. EUR/USD zakt beneden 1.1250 terwijl de beurzen marginaal terrein winnen.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.