Noorse inflatie blijft onverwacht hoog in maart

De markten: kort op de bal

Noorse kroon hoopt (voorzichtig) op bijkomende rentesteun

In de meeste ontwikkelde landen blijft de inflatie koppig laag en wordt de
inflatiedoelstelling meestal niet gehaald. Noorwegen is een van de
uitzonderingen op de regel. In maart steeg de Noorse inflatie met 0.2% m/m en
2.9% j/j. Er was slechts 0.0% m/m en 2.8% j/j verwacht. De kerninflatie klokte
met 0.3% m/m en 2.7% j/j ook hoger af dan verwacht. Die onderliggende inflatie bereikt
daarmee het hoogste niveau sinds eind 2016. De prijsstijgingen zijn ook vrij
breed gedragen over de korf van goederen die wordt gehanteerd om de CPI-prijsstijging
te meten.

In september van vorig jaar startte de Norges Bank een voorzichtige cyclus van renteverhogingen. In
maart werd de beleidsrente verder opgetrokken met 0.25% tot 1.0%. In haar
recente communicatie gaf de Norges bank aan dat ze haar beleid van geleidelijke
renteverhogingen wil verderzetten. Een volgende renteverhoging binnen het
volgende half jaar is mogelijk. Ook in de eerste helft van volgend jaar kan de
rente verder verhoogd worden. Daarna vlakt het verwachte/aangegeven rentepad af
(1.75% aan het einde van de beleidshorizon (2022)).

Op zich is het ‘vooropgestelde’ rentepad niet extreem, zeker niet in de mate
dat de binnenlandse economie steeds meer op capaciteitsgrenzen stoot, onder
meer door de lage werkloosheid. In een context waar de meeste andere centrale
banken een steeds meer afwachtende houding aannemen of zelfs overwegen om het
beleid te versoepelen, twijfelt de markt of de Norges bank op termijn haar
rente-intenties wel zal (kunnen) realiseren. De inflatiecijfers van maart
ondersteunen het scenario van de Norges bank maar tussen nu en een eventuele
volgende renteverhoging in juni of september kan er nog heel wat gebeuren. De
winst van de Noorse kroon blijft dan ook eerder bescheiden. EUR/NOK zakte
vanmorgen van 9.65 tot iets beneden 9.60. Een volgehouden daling van EUR/NOK
beneden de 9.60/9.58 zone zou het technische beeld voor de kroon op korte
termijn verbeteren. Toch viel recent ook op dat de Noorse munt maar vrij
beperkt kon profiteren van de stijging van de olieprijs.

Figuur - EUR/NOK: kroon krijgt een duwtje in de rug van hogere Noorse inflatie.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.