(No deal) brexit, brextension of flextension?

De markten: kort op de bal

Sterling houdt zich ondanks amalgaam aan brexitopties uiterst kranig

Flag UK

Aan woordspelingen op het vertrek van het VK uit de EU is er doorgaans geen gebrek. Voor echte vooruitgang in het proces, dat in principe op 29 maart al diende afgerond te worden, ontbreekt het de (Britse/Europese) onderhandelaars evenwel veel meer aan inspiratie. May richtte vorige week een lokroep aan oppositieleider Corbyn (Labour) om de brexitimpasse te doorbreken. Een politiek gewaagde zet met een onzekere uitkomst. De onderhandelingen draai(d)en vooralsnog op niets concreets uit. Nochtans rest er bijzonder weinig tijd. Morgen vindt een Europese noodvergadering rond brexit plaats, amper 2 dagen voor de nieuwe deadline van 12 april. May wordt er verondersteld een nieuw plan van aanpak voor te leggen. De PM verzoekt de EU allicht om een verdere ‘brextension’ tot 30 juni. Ze denkt dat ze daarmee voldoende tijd koopt om de brexitdeal alsnog door het Britse parlement te krijgen. Dat is niet naar de zin van Europa. Het blok wil een lang uitstel, minstens tot volgend jaar. Als het Britse parlement in die tussentijd alsnog instemt met het brexitakkoord, bestaat de mogelijkheid van een vervroegd vertrek uit de EU. Zo’n potentieel langdurige ‘flextension’ ligt politiek zeer gevoelig in het VK. May legt vandaag haar oor te luister bij Merkel en Macron in een poging om tot een vergelijk te komen. Merkel en Macron willen op hun beurt harde garanties dat het VK niet zal dwarsliggen in de Europese besluitvorming indien het VK alsnog optreedt tijdens de Europese verkiezingen in mei. Maar de kans dat partijen het morgen niet eens raken blijft dus reëel. In dat geval komt een no-deal brexit op 12 april wel heel erg dichtbij.

Toch is dat laatste niet het scenario waar de markten rekening mee houden. Het Britse pond noteert gegeven de onzekere omstandigheden relatief sterk. De munt stond afgelopen dagen wel wat onder druk (EUR/GPB terug boven de 0.86-grens) maar de beweging blijft uiterst beheerst. We waarschuwden al meermaals voor het beperkt opwaarts potentieel van sterling. De munt verdisconteert aan de huidige niveaus immers al heel wat positief nieuws (zijnde een ordelijke brexit). Het binair karakter van het brexit proces maakt daarom vooral de onderkant van sterling kwetsbaar. Een nieuw uitstel is nagenoeg onvermijdelijk. Kort of lang, dat staat nog open voor (een hard) debat. Wel zeker is dat dit de huidige politieke en economische onzekerheid in stand houdt. We houden daarom vast aan onze visie rond sterling, zowel voor de korte als de middellange termijn.
 

Figuur - EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.