Op naar een escalatie in het handelsconflict tussen de VS en Europa?

De markten: kort op de bal

Markten reageren voorlopig nog bedaard

Flag US

Zoals gisteren zijn er ook vandaag slechts een beperkt aantal economische data om de handel op de markten te inspireren. We houden wel NFIB bedrijfsvertrouwen bij de Amerikaanse KMO’s in het oog. De marktreactie op het rapport is meestal bepekt. Vooral in geval van een onverwachte daling kan het rapport een bijkomende bron van onzekerheid worden over de kracht van de Amerikaanse economie.

De markten volgden de voorbije maanden de ontwikkelingen in de Amerikaanse-Chinese handelsonderhandelingen met een vergrootglas, hopend op een ‘ordelijke’ uitkomst. Vannacht kwam echter ook het sluimerend handelsdispuut tussen de VS en Europa opnieuw op de radar. Beide blokken voeren al enige tijd onderhandelingen over een eventuele bijsturing van hun onderlinge handelsrelatie. Die onderhandelingen verlopen hoe dan ook moeilijk omdat beide blokken er vaak een fundamenteel andere visie op na houden over het al of niet protectionistisch karakter van bepaalde reglementering.
Vannacht kwam een ‘oud zeer’ opnieuw onder de aandacht. De verantwoordelijke voor de buitenlandse handel in de VS stelt voor om tegenmaatregelen te treffen ter compensatie van wat de VS ziet als ongeoorloofde overheidssteun van de EU aan vliegtuigbouwer Airbus. De VS verwijst hiervoor naar een analyse van de WTO. Overigens richt ook Europa al lang gelijkaardige klachten aan het adres van de VS in verband met Boeing. De eventuele vergeldingstarieven zouden ook betrekking hebben op producten die niets te maken hebben met de luchtvaart. Voorlopig gaat het slechts om voorstellen, maar een eventuele activering van tarieven zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan op de Europese markten.

We kijken dan ook uit naar de reactie op de Europese beurzen vanmorgen. De reactie in Azië was alvast beperkt. Onzekerheid over de EU-US handel zou mogelijk ook kunnen wegen op de euro. EUR/USD kende gisteren nochtans een goede dag, al was dat eerder het gevolg van algemene USD-zwakte. Onder meer de daling van de olieprijs speelde hier minstens ten dele een rol. Uitkijken of de mogelijke handelsspanning met de VS eventueel weegt op de prestatie van de euro.
 

Figuur - EUR/USD veert op van 1.12 steun? Wordt VS-EU handel een thema voor de euro?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.