Kunnen de ECB en de Amerikaanse inflatiecijfers toch voor wat animo zorgen?

De markten: kort op de bal

Markten op zoek naar een (nieuw) handelsthema

Flag US

Twee weken geleden werden de markten overmand door groeipaniek na een reeks onverwacht zwakke cijfers uit Europa. Vorige week keerde de rust terug. De economische data, zeker uit Europa, bleven wijzen op een fragiele economie. De optimisten konden zich wel optrekken aan schuchtere tekenen van herstel in China. De data uit de VS suggereren dat de economie daar wel vrij goed blijft presteren. De beperkte loongroei in de payrolls vrijdag gaf echter aan dat de Fed geen enkele incentive heeft om een renteverhoging terug onder de aandacht de brengen. De markt gaat er nog steeds vanuit dat volgende stap van de Fed een renteverlaging is, mogelijk al dit jaar.


Groei blijft het hoofdaandachtspunt voor de markten. Vraag is of de data van deze week het beeld van de markt ten gronde zullen (kunnen) bijsturen. Vandaag staan in de VS de bedrijfsorders op de agenda, maar de belangrijke cyclische deelcomponent van de orders voor duurzame goederen is reeds bekend. Morgen volgt het NFIB bedrijfsvertrouwen van de KMO’s. Op zich interessant, maar geen ‘market-mover’. Vrijdag krijgen we het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan. Recent hadden de markten vooral aandacht voor groei-gerelateerde cijfers. De reactie op de payrolls vrijdag toonde echter dan ook de prijsdata nog een rol te spelen hebben. De markt zal aan (licht) hoger dan verwachte data waarschijnlijk niet zoveel gewicht geven. Zwakkere data daarentegen kunnen de markt wel nog versterken in het idee dat de volgende actie van de Fed waarschijnlijk eerder een renteverlaging dan een verhoging zal zijn. Woensdag staat in de VS de CPI-inflatie op de agenda. De minder belangrijke producenten- en importprijzen volgen donderdag en vrijdag.


In Europa is de data van secundair belang. De ECB beslist uitzonderlijk woensdag al over haar beleid, in tegenstelling tot haar vaste afspraak op donderdag. Na de verrassende aankondiging in maart om de rente langer laag te houden, zal de ECB zich nu waarschijnlijk op de vlakte houden. Draghi zal op de persconferentie wel vragen krijgen over de voorwaarden van de nieuwe TLTRO’s en over een eventueel ‘getrapt’ systeem om de negatieve gevolgen van de negatieve depositorente te temperen. We verwachten echter geen groot nieuws.


Naast de data zullen de markten morgen zeker aandacht hebben voor nieuwe groeivooruitzichten van het IMF en de Wereldbank. Sluiten zij zich aan bij het ‘groeipessimisme’ dat andere notoire voorspellers recent lieten optekenen? T
Tenslotte is er de onvermijdelijke brexit-soap. Woensdag moet Brits premier May de EU top weten te zeggen hoe het VK brexit verder ziet verlopen. De kans dat ze duidelijkheid kan brengen is echter klein. In dat geval wenkt een lang uitstel van brexit. Al weet je nooit in welke kant het brexit-proces uiteindelijk zal opschieten.
 

Figuur - (Handelsgewogen) dollar (DXY) houdt zich sterk ook al kan de Fed nog lang soft blijven

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.