May draait haar kar richting oppositieleider Corbyn

De markten: kort op de bal

Een softere brexit op til?

Flag Brexit

Premier May en het Britse parlement zitten al enige tijd in een impasse. May kon na maanden onderhandelen met de EU eindelijk een ‘withdrawal agreement’ voorleggen aan het Britse parlement, maar het lagerhuis verwierp haar voorstel (tot drie maal toe). Noch de oppositiepartij Labour, noch de harde brexiteers binnen haar eigen conservatieve partij, noch de Noord-Ierse DUP (die de minderheidsregering van May gedoogsteun geeft), konden zich vinden in May’s voorstel. Na verwoede pogingen om zowel de rebellen van haar conservatieve partij als de leden van de DUP aan boord te krijgen, gooit May het nu over een volledig andere (en vrij verrassende) boeg. Ze vraagt hulp aan Jeremy Corbyn, leider van oppositiepartij Labour.

Nadat het Britse parlement maandag voor een tweede maal geen meerderheid vond voor één van de voorgestelde brexitalternatieven, vergaderde het kabinet van May gisteren de hele dag over hoe het nu verder moet. Na een monstervergadering van 7 uur kondigde premier May aan dat ze bereid was om de eurosceptische rebellen binnen haar partij rechts te laten liggen en de hand uit te reiken naar de linkse oppositie. Met die strategie wil ze de impasse doorbreken. Dat ze hiermee geen punten scoort bij de harde achterban van de partij, is een understatement. May gaat op zoek naar een nieuw Brexitplan, vertrekkende van haar reeds bestaande 585 pagina’s akkoord met de EU, in samenspraak met de Labourpartij. Dat zou ze dan voorleggen, na parlementair akkoord, op de Europese noodvergadering van volgende week. May gaat daar tevens op zoek naar een nieuwe verlenging van de huidige deadline (12 april).

De uitgereikte hand richting de Labourpartij wordt vrij positief onthaald door de financiële markten. De “socialisten” staan voor een zachtere brexit, die het VK in de Europese douane-unie en dichtbij de Europese eenheidsmarkt wil houden. Het sentiment in Europa veert op. De Duitse rentes winnen enkele basispunten, de aandelenfutures wijzen op een positieve beursopening en ook het pond wint opnieuw terrein. EUR/GBP zakte opnieuw richting de lage 0.85-zone. Aanhoudende winsten vragen allicht (concrete signalen van) een doorbraak in de brexitimpasse.
 

Figuur - EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.