Tsjechische centrale bank houdt rente onveranderd.

De markten: kort op de bal

Kroon verliest beperkt terrein

Flag Czech Republic

De Tsjechische centrale bank (CNB) hield de beleidsrente gisteren zoals verwacht onveranderd op 1.75%. De stemming was niet unaniem. Twee gouverneurs wilden de rente verder verhogen en zo de opwaartse rentecyclus van 2017/2018 verderzetten.

In haar korte update over de economie blijft de CNB al bij al vrij optimistisch over de binnenlandse economie. De groei, met onder meer de particuliere bestedingen, blijft sterk en de prijzen stijgen iets meer dan de bank tot nu had voorzien. Anderzijds stijgen de lonen iets minder snel dan verwacht. De werkloosheid zakt ook niet echt verder, maar dat is eerder het gevolg van een toenemend aantal vacatures die niet ingevuld geraken. De Bank komt dan ook tot de conclusie dat de risico’s in verband met inflatie eerder neutraal (balanced) zijn. De kroon blijft iets zwakker dan verwacht, maar een eventuele verdere verslechtering van de globale economische context kan ook de groei en de inflatie in de Tsjechische republiek lager doen uitkomen.


Zoals vele centrale banken, kijkt ook de CNB op dit ogenblik de kat uit de boom. Op korte termijn is er waarschijnlijk geen dwingende reden om de rente te verhoging. De CNB sluit een bijkomende renteverhoging later dit jaar nog steeds niet formeel uit. De (beperkte) verzwakking van de kroon gisteren is waarschijnlijk wel een (voorzichtige) indicatie dat de markt denkt/vreest dat ook voor de CNB uitstel kan leiden tot afstel indien de gevolgen van de globale groeivertraging verder doorsijpelen in de Tsjechische economie.
 

Figuur - EUR/CZK: kroon verzwakt lichtjes na CNB beslissing. Is er nog ruimte voor een renteverhoging?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.