Groeionzekerheid houdt markten in zijn greep

De markten: kort op de bal

Komt er meer slecht nieuws...?

vlagecOpening

De onzekerheid over de globale groei veroorzaakte vrijdag een brede risk-off positionering. De beweging was in gang gezet door een onverwacht zwak PMI bedrijfsvertrouwen in de verwerkende nijverheid in Europa (en vooral Duitsland). De Duitse 10-j rente werd opnieuw negatief; de euro nam een duik richting 1.13 en de Europese beurzen gingen stevig in het rood. De Amerikaanse markten reageren dikwijls niet, of slechts beperkt, op (slecht) nieuws uit Europa. Dat was deze keer anders. Er was al wat onderliggende twijfel in de marktreactie na de Fed-vergadering vorige week woensdag en vrijdag werden ook de Amerikaanse markten gegrepen door de angst dat ook de Amerikaanse economie mogelijk niet immuun zou blijven voor een globale groeivertraging. De Amerikaanse rentes daalden zelfs forser dan die in Europa en de vlakkere Amerikaanse rentecurve (lange rente daalt sneller dan korte rente) werd gezien als een nieuw knipperlicht dat het met de groei mogelijk de verkeerde kant opgaat. Ook de Amerikaanse beurzen trokken hun conclusie met verliezen tussen 1.8% (Dow) en 2.5% (Nasdaq). De afwachtende houding van de Fed was al lang niet meer voldoende om de meubelen te redden.

Vanmorgen konden de Aziatische markten de bewegingen van vorige week in Europa alleen maar volgen. Een nieuwe ronde in de Chinees-Amerikaanse handelsgesprekken later deze week is in de huidige context niet voldoende om de gemoederen te bedaren.

Groei- en activiteitsdata (eerder dan inflatiedata) zullen vanaf nu de hoofdaandacht krijgen van de markten. Het IFO-bedrijfsvertrouwen vandaag is een eerste ijkpunt. Later deze week, kijken we onder meer morgen uit naar het consumentenvertrouwen in de VS. Na de Fed-vergadering van vorige week, mogen de gouverneurs opnieuw hun visie geven. We krijgen dan ook een ware stortvloed aan Fed-speeches. Kunnen zij de markt geruststellen? Evans van de Chicago Fed probeerde vanmorgen de gemoederen al wat te bedaren en zei dat de Amerikaanse economie er relatief goed voor staat, maar op het eerste gezicht imponeert dat de markt niet.
Ook interessant: er worden in de VS deze week een hele reeks overheidsobligaties naar de markt gebracht. We kijken hierbij uit in welke mate de investeerders bereid blijven Amerikaans papier in portefeuille te nemen aan de huidig fors verlaagde niveaus. Normaal is Amerikaans overheidspapier in trek in een context van risico-aversie, maar door het oplopend tekort moet de Amerikaanse schatkist wel steeds grotere bedragen verkocht krijgen. Als die verkoop zou sputteren zou dat een bijkomend probleem zijn. Zo ver zijn we nog niet, maar we houden het in het oog.

Figuur - VS-10j rente valt beneden 2.50%

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.