Bank of England blijft gevangene van het Brexit-debat

De markten: kort op de bal

Daling pond vertraagt

Flag UK

De Bank of England (BoE) hield haar beleidsrente zoals verwacht onveranderd op 0.75%. De uitstaande portefeuille van aangekochte obligaties blijft ook onveranderd.


Zoals voor alle andere economische agenten in het VK is de uitkomst van Brexit ook bepalend voor het assessment de BoE over de economie en dus voor een eventuele bijsturing van het monetaire beleid. De Bank werkt nog steeds met de basishypothese van een relatief ordelijke Brexit waarbij een abrupte breuk met onder meer een zware verstoring van de handelsstromen wordt vermeden.


Ook in dat scenario neemt de bank acte van de recente globale groeivertraging en de mogelijke impact op de Britse economie. Zoals de ECB en een aantal andere centrale banken, gaat ook de Bank of England uit van een geleidelijk herstel van de economie later dit jaar en volgend jaar. In dat scenario verwacht de Bank dat de groei van de vraag de groei van aanbod/potentieel van de economie licht kan overschrijden. In principe kan dan ook de inflatie wat aantrekken wat dan op zijn beurt zou vragen om een iets strakker monetair beleid. Die verstrakking zal hoe dan ook uiterst gradueel en zeer beperkt zijn.
In globo stelt de bank vast dat de recente data grotendeels in lijn zijn met de veronderstellingen van het uitgebreide inflatierapport van februari. Eerste indicaties suggereren dat de groei in het eerste kwartaal kan uitkomen op 0.3% kw/kw. Dat zou marginaal beter zijn dan verwacht, maar is een onvoldoende basis om het beleid bij te sturen. De Bank gaat er hoe dan ook vanuit dat de actuele data meer volatiel zullen zijn dan normaal het geval is en waarschijnlijk een minder goede aanwijzing zijn voor het groeipotentieel op langere termijn. Arbeidsmarktdata waren recent sterk maar de Bank noteert ook dat de vooroplopende indicatoren suggereren dat hier op termijn een vertraging kan optreden.


Samengevat: de BoE blijft voorzichtig positief, maar uiteraard met ‘één grote ALS’: ALS Brexit ordelijk verloopt. In het andere geval moet alles opnieuw bekeken worden en zijn alle opties open voor het monetaire beleid (een eventuele versoepeling om de economie ondersteunen, maar evenzeer een hogere rente omwille van een zwak pond is dan mogelijk).


Wat de data betreft werd het voorzichtig positieve assessment van de Bank of England vanmorgen alvast bevestigd door beter dan verwachte kleinhandelsverkopen in februari (0.2% m/m en 3.8% j/j vs. -0.4% m/m en 3.5% j/j verwacht). De onverwachte uitschuiver van eind vorig blijkt dus wel alvast ‘tijdelijk’ te zijn geweest.
Het pond won heel beperkt terrein na de BoE beslissing maar uiteraard zijn investeerders minder dan ooit geneigd om GBP-posities in te nemen nu het binair krakater van de afloop van Brexit steeds nadrukkelijker naar voor komt. Het is en blijft aftellen naar 29 maart, hopend op een last-minute ‘oplossing’ voor brexit.
 

Figuur - EUR/GBP: pond profiteert nauwelijks van ‘voorwaardelijk positieve’ BoE

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.