Brits parlement stemt May’s brexitvoorstel duidelijk weg

De markten: kort op de bal

Het pond geeft winst terug af

Flag Brexit

Het Britse parlement stemde gisteren overtuigend May’s ‘aangepaste’ brexitvoorstel weg: 391 ‘nays’ vs. 242 ‘yays’. Het nieuwe voorstel bevatte volgens May nochtans voldoende legale garanties om de kans op een permanent verblijf binnen de Europese douane-unie tot een minimum te herleiden. Brits procureur-generaal Geoffrey Cox was echter van oordeel dat het juridische risico om permanent vast te zitten in de Ierse backstop (en dus in de EU douane-unie) ongewijzigd blijft. Hij acht dat risico echter klein en zei dat de EU wel politieke goodwill had getoond. Die verzachtende woorden hadden geen baat bij de harde brexiteers, die enkel oog hadden voor “het juridische risico blijft ongewijzigd”. Opnieuw een Maysiaanse nederlaag dus.

Vandaag staat het tweede luik van de parlementsstemmingen op het programma. Britse parlementsleden moeten nu kiezen of ze de EU willen verlaten zonder akkoord. Indien dat wordt weggestemd, wat de verwachting is, dan volgt morgen een derde stemming over een mogelijke verlenging van Artikel 50 en dus van de ‘brexit day’ op 29 maart. Dit laatste krijgt de hoogste probabiliteit toegewezen, al weet je met die Britten natuurlijk nooit.

Het Britse pond won maandag stevig terrein toen bleek dat May bepaalde toegiftenkon afdwingen bij de EU. Een dag later werd die winst al ongedaan gemaakt nadat Cox zijn legale mening niet had aangepast. EUR/GBP klom terug richting 0.865. Als het parlement vandaag een ‘no –deal brexit’ wegstemt, dan kan het pond tijdelijk wat rugwind ervaren. Toch verwachten we dat die beweging niet ver zal weglopen. De onzekerheid blijft de bovenhand nemen. Zelf een verlenging van Artikel 50 verandert in spe niets aan de situatie en houdt alle opties open. Het blikje wordt gewoon opnieuw nog wat verder getrapt. 

 

Figuur - EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.