Amerikaanse inflatie koelt lichtjes af in februari

De markten: kort op de bal

Dollar zet stapje terug

Flag US

De Amerikaanse inflatie brokkelde verder af in februari. De algemene inflatie steeg 0.2% op maandbasis maar vertraagde van 1.6% j/j tot 1.5% j/j. Er was een gelijkaardig beeld voor de kerninflatie die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen. Die steeg 0.1% op maandbasis en viel terug van 2.2% j/j in januari tot 2.1%. Bij het uitwerken van haar monetair beleid kijkt de Fed vooral naar een ‘alternatieve’ inflatie-indicator (core PCE deflator). Het laatst bekende cijfer voor deze indicator (december) was 1.9%. Onder meer prijsdalingen voor voertuigen en ontspanning waren verantwoordelijk voor de matige inflatiestijging in februari.


De markten lezen deze prijsdata vooral in het licht van de Fed-beleidsbeslissing volgende week. De inflatiecijfers die vandaag werden bekend gemaakt laten de Fed hoe dan ook toe om verder de kat uit te boom te kijken. Er is nu geen dwingende reden om het beleid in één of andere richting te wijzigen. De markt is blijkbaar van mening dat de pauze in het Fed-beleid eerder langer dan korter kan worden. De (korte) rentes in de VS en de dollar zetten een stapje terug na de publicatie van de inflatiecijfers.
 

Figuur - USD handelsgewogen (DXY): ook dollar heeft voorlopig weinig uitzicht op rentesteun

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.