Olieprijs kent stevige remonte sinds begin 2019

De markten: kort op de bal

Verder herstel gebeurt wellicht niet zonder meer

vlagecolie

Een vat ruwe Brentolie ging in oktober vorig jaar nog voor meer dan $86/vat over de toog. De vrees voor een globale groeivertraging/recessie sleurde de prijs evenwel in een ijltempo maar liefst 42% lager. Eind december betaalde men nog slechts $50/vat, het laagste niveau sinds medio 2017. Sindsdien kende het zwarte goud evenwel een opmerkelijke opmars. Die gebeurde tegen de achtergrond van een hernieuwde risk-on en in tandem met wereldwijde beurzen. De beweging hoger is wellicht zowel vraag- als aanbodgestuurd.

Het VS/Sino-handelsconflict dat de wereldeconomie al even gijzelt, bevindt zich mogelijk in een van de laatste stadia. Bovendien stelde China het ‘deleveraging’ proces (afbouw van schulden van lokale overheden en bedrijven) minstens tijdelijk ondergeschikt aan het economisch herstel. Het land ontplooit zowel meer fiscale als monetaire stimulus om de groeivertraging, overigens deels het gevolg van het handelsconflict, het hoofd te bieden. Ook in de VS ziet de markt licht aan het eind van de tunnel. De Amerikaanse centrale bank (Fed) verstrakte doorheen de jaren het monetair beleid vrij aanzienlijk. Ze plaatste zich in januari echter expliciet aan de zijlijn en zet de monetaire verstrakkingscyclus voorlopig ‘on hold’. In het zog van de Fed volgden vele andere centrale banken, waaronder de ECB (die afgelopen donderdag onverwacht de lage rentes zelfs nog langer in de toekomst betonneerde) en de Bank of Canada. Of ze daarmee een harde economische landing vermijden, moet op termijn nog blijken. Het geeft de consumptie en investeringen op korte termijn in elk geval mogelijk een duwtje in de rug. De vrees voor een wereldwijde economische afkoeling en corresponderende olievraag is daardoor in zekere mate weggeëbd.

Het olieherstel is anderzijds ook aanbodgedreven. Rusland legde zich midden februari toe op een groter dan verwachte productiebeperking. Ook Saudi-Arabië is van plan de productie meer dan initieel overeengekomen te beteugelen in een poging om de markt te stabiliseren. Ondertussen verkeert Venezuela, het land met de grootste oliereserves ter wereld, in volle economische, politieke en sociale crisis. De al fel gereduceerde Venezolaanse olieproductie wordt sinds gisteren bovendien geteisterd door een black-out van de elektriciteitsbevoorrading.

Momenteel noteert de prijs voor Brentolie aan 67$/vat, zowat 35% hoger t.o.v. de dieptepunt in december, maar wel nog steeds 22% lager dan de top in oktober 2018. Vanuit een technisch perspectief kaapte de olieprijs recent het 38%-niveau. Een verder herstel (bv. tot boven $70) vergt allicht eerst een duurzame reeks positieve data die het scenario van volgehouden economische groei kracht bijzetten, een definitief akkoord tussen de VS en China en/of nog meer productiebeperkingen.
 

Figuur - Prijs/vat ruwe olie (Brent)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.