Hogere Noorse inflatie houdt Norges bank op koers voor renteverhoging

De markten: kort op de bal

Noorse Kroon wint terrein

De Noorse inflatie steeg 0.8% op maandbasis in februari. In januari daalde de inflatie nog met 0.5% op maandbasis. Een stijging met 0.6% m/m was verwacht voor februari. Op jaarbasis neemt het inflatiecijfer beperkt af van 3.1% tot 3.0%, maar ze blijft opnieuw vlot boven de verwachting (2.8%). De onderliggende inflatie, gecorrigeerd voor belastingwijzigingen en energieprijzen, steeg nog sterker dan verwacht (1.2% m/m vs. 0.7% verwacht). Daarmee komt het jaarcijfer 2.6%, een pak hoger dan de 2.1% in januari en de 2.1% verwachting.

De Norges bank startte de normalisatiecyclus in september en verhoogde toen de rente van 0.50% tot 0.75%. De bank gaf aan dat dit de start kon zijn van een geleidelijk proces van renteverhogingen, met de volgende rentestap gepland in het eerste kwartaal van 2019. De markt schatte de kans op die renteverhoging alsmaar kleiner in, gezien de recente marktvolatiliteit/onzekerheid, de daling van de olieprijs en andere belangrijkje centrale banken die zich aan de zijlijn plaatsten. Toch hield de Norges Bank al enige tijd voet bij stuk en bleef de renteverhoging in het eerste kwartaal van 2019 in het scenario. De sterke inflatiecijfers van deze ochtend zorgen er voor dat de markt stilaan terug richting het scenario van de Norges Bank convergeert. De Norges Bank beslist op over haar beleid op 21 maart.

De Noorse kroon hield in recente marktvolatiliteit vrij goed stand, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Zweedse kroon. De EUR/NOK steeg voorzichtig sinds begin februari, maar die beweging wordt nu gedeeltelijk uitgewist. Het muntenpaar zakt tot 9.76, terwijl het vorige week nog dicht tegen 9.88 noteerde. Volgende week komt de Noorse centrale bank opnieuw samen voor een van haar vier jaarlijkse vergaderingen waarbij ze ook een uitgebreid beleidsrapport aflevert. Indien de Norges bank daad bij het woord voegt, kan de Noorse kroon zich verder herstellen.
 

Figuur - EUR/NOK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.