Sterk Amerikaanse consumentenvertrouwen steunt dollar en Amerikaanse rentes

De markten: kort op de bal

Fed-voorzitter Powell brengt weinig nieuwe inzichten

vlagecFed

Fed-voorzitter Powell trapte zonet zijn halfjaarlijkse getuigenis voor het Congress af. Hij startte zijn betoog vanuit de huidige economische sterkte. De toekomst blijft gunstig, maar wolken stapelen zich op. Powell heeft het dan vooral over de internationale context. De globale groeivertraging vormt een bedreiging voor de Amerikaanse economie. Daarom ging de Fed in januari zo uitgesproken aan de zijlijn staan. Voorlopig blijft ze daar staan. Zeker zolang inflatie er niet in slaagt permanent boven de 2%-inflatiedoelstelling plaats te nemen. Extra renteverhogingen zijn sine die uitgesteld en de automatische afbouw van de balans van de Fed staat in vraag. Mogelijk schept de Fed al op 20 maart duidelijkheid. Eén opmerkelijke verklaring van Powell is dat hij amper een negatieve impact op de groei verwacht van de sluiting van sommige overheidsdiensten. Als die er toch komt, zal ze van tijdelijke aard zijn.

Op de markt zorgde Powell’s commentaren voor weinig animo. Toch beginnen de Amerikaanse rentes en de dollar voorzichtig te stijgen. De Amerikaanse economische cijfers zorgen voor de beweging. Na eerder ontgoochelende cijfers over de huizenmarkt in december werd het consumentenvertrouwen voor februari gepubliceerd. Die indicator stijgt onverwacht van 121.7 tot 131.4 en maakt daarmee een groot deel van de daling van de voorbije 3 maanden ongedaan. Het cijfer bevestigt Powell’s premisse dat de Amerikaanse economie sterk blijft.

 

EUR/USD: Dollar profiteert voorzichtig van sterk Amerikaans consumentenvertrouwen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.