De u-bocht van May en Corbyn

De markten: kort op de bal

Pond nadert cruciale technische niveaus

Flag Brexit

Sinds het Britse parlement May’s brexitdeal met overweldigende meerderheid wegstemde in januari, zit brexit in het slop. Het Ierse vangnet is het struikelblok. Dat is het noodplan dat een harde grens op het Ierse eiland vermijdt en waarvan niemand hoopt dat het ooit in werking treedt. Het moet niettemin voorzien zijn in het brexitakkoord. De (her)onderhandelingen zitten muurvast en de deadline van 29 maart, en daarmee de kans op een chaotische no-deal brexit, komt razendsnel dichterbij. Tot de opties behoort een uitstel van brexit. Daar moe(s)t May echter niets van weten want ze ziet een no-deal scenario als een belangrijke troef. Op die manier houdt ze niet alleen de druk op de EU tijdens de onderhandelingen hoog. Het biedt haar eveneens een hefboom in het extreem verdeelde Britse parlement, dat zich ter elfder ure misschien alsnog achter het akkoord schaart.

Gisteren keerde May echter op haar stappen terug. Ze zou dan toch een eventuele verlenging van brexit overwegen. De premier zit daarvoor ‘as we write’ samen met haar kabinet. De uitkomst van de ontmoeting legt ze later vandaag (om 12u30) voor aan het parlement. Waarom May haar bocht neemt is onduidelijk. Mogelijk is dat om een nederlaag in het parlement morgen te vermijden. Er ligt een amendement ter stemming (indien het de selectie overleeft) dat de handen van de regering tijdelijk bindt indien er geen parlementair akkoord is op 12 maart en May tot een verzoek van uitstel dwingt (Cooper-Letwin amendement). Het is niet ondenkbaar dat het voorstel de steun van eurofiele Tories krijgt, een kaakslag voor May. Het is evengoed een tactische zet. Een verlenging van brexit houdt de Tory-hardliners in het gareel. Die zien brexit liever vroeger dan later. Ze voelt misschien ook de hete adem van Corbyn in de nek. Hij maakte gisteren een opening voor een tweede referendum indien het parlement op 12 maart May’s al dan niet bijgevijld brexitakkoord voor een tweede maal wegstemt. Een belangrijke kentering in de strategie van Labour, die tot voor kort een tweede referendum niet expliciet op tafel legde.

Sterling reageert in elk geval positief. De kans op een wanordelijke brexit neemt met de laatste ontwikkelingen opnieuw af. Het pond veerde gisterenavond al op na de bocht van Corbyn en May en gaat vandaag op hetzelfde elan verder. EUR/GBP zakt (sterling hoger) tot onder 0.864. De eerste cruciale weerstandsniveaus rond 0.862 komen dichtbij. Een volgehouden breuk opent vanuit technisch perspectief de weg naar meer pondsterkte.

Figuur - EUR/GPB: pond nadert cruciale technische niveaus

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.