Nog maar eens een ‘cruciale week’ voor Brexit?

De markten: kort op de bal

Blijft het glas halfvol voor het pond?

Flag UK

Het is nog een maand tot de officiële brexitdeadline van 29 maart, de datum die het VK aan de EU notificeerde waarop het land formeel de EU zal verlaten. Het brexit-proces heeft al lang veel weg van een processie van Echternach. De EU en het VK, en vooral de Britten onderling, geraken het maar niet eens over de concrete regeling van de scheiding. Vooral de regeling over de Ierse grens blijft een gordiaanse knoop. Nu de deadline nadert, wordt het stilaan het moment voor iedereen die nog politieke troeven heeft, om die ook op te tafel te leggen.


Woensdag verschijnt premier May opnieuw voor het parlement. Ze kreeg de opdracht om met de EU een betere regeling voor de Ierse grens te onderhandelen, maar zo’n aangepast akkoord is er niet. May zal daarom vragen om verder te mogen onderhandelen. Ze wil dan op 12 maart een nieuw akkoord ter stemming voorleggen. Het Parlement kan woensdag ook amendementen stemmen om het Brexit-proces te sturen. Eén van de amendementen dat een kans maakt, is het Coop-Letwin amendement. Dit voorstel, gedragen door MP’s van zowel labour als de conservatieven, wil laten stemmen over een uitstel van brexit indien er midden maart geen akkoord is. Uitstel komt dus steeds meer naar voor als uitkomst van het brexitproces.
Andere persartikels dit weekend, suggereerden dan weer dat de EU zou aansturen op een lange periode van uitstel. Vraag is of Europa dit echt wil of het een vorm van tactiek is om het beslissingsproces in het VK te versnellen. De hard-line Brexiteers binnen de conservatieve partij vrezen al lang dat een verlengd uitstel uiteindelijk tot afstel of tot een heel sterk verwaterde vorm van Brexit kan leiden. Misschien dan toch maar het zekere voor het onzekere nemen en één of andere vorm van het voorstel van PM goedkeuren? Het dus nog maar eens ‘Money time’ voor alle betrokkenen, maar het blijft koffiedik kijken hoe de dominosteentjes uiteindelijk zullen vallen.


Recent deed het pond het opvallend goed. De (wissel)markt ging/gaat er vanuit dat de EU en het VK hoe dan ook een chaotische no-deal Brexit zullen vermijden. Een uitstel valt ook onder dit scenario. Het wegnemen van de Brexit-onzekerheid zou zeker positief zijn voor het pond. Toch zijn we voorzichtige over het opwaartse potentieel van het pond op korte termijn. De groeiende kans op uitstel kan immers ook leiden tot een verlengde periode van onzekerheid, met weinig duidelijkheid over een uiteindelijk akkoord. In die context hoeven investeerders die eventueel gebruik willen maken van het goedkope pond in een langtermijn perspectief, zich niet te haasten om verder GBP-posities op te bouwen. In dat scenario dreigen we te hervallen in de GBP-verlamming die de handel typeerde sinds de zomer van vorig jaar. EUR/GBP 0.8620 blijft ook een belangrijke technische steun op de grafieken. Die wordt mogelijk niet zonder goed nieuws prijsgegeven.
 

Figuur - EUR/GBP: Blijft het pond anticiperen op een ordelijke Brexit?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.