Voorlopig geen verlaging van de Italiaanse kredietrating door Fitch

De markten: kort op de bal

Centrumrechts presteert opnieuw sterk bij regionale verkiezingen

Flag Italy

Kredietbeoordelaar Fitch besliste vrijdagavond na de Europese sluiting om de Italiaanse kredietrating ongewijzigd te laten op BBB. In oktober vorig jaar wijzigde Fitch de ‘outlook’ van de rating van stabiel naar negatief. Dat suggereert een neiging om de rating binnen de twee jaar te verlagen. De eerste officiële kans laat Fitch dus aan zich voorbij gaan. Het ratingagentschap schuift drie redenen naar voren die actie kunnen uitlokken: een achteruitgang van de schulddynamiek (bijvoorbeeld door extra fiscale stimulus of zwakkere groei), politieke ontwikkelingen en hun mogelijke gevolgen voor de economie en de toestand van de financiële sector.

De passiviteit van Fitch duwt Italiaanse rentes enkele basispunten lager bij de Europese opening. Sommige investeerders vreesden de hakbijl na de zwakkere groeicijfers van de voorbije twee kwartalen. De boodschap van Fitch overschaduwt vanochtend de regionale verkiezingsuitslag in Sardinië. De eerste exit polls wijzen op een gelijkaardig resultaat als in de regio Abruzzen twee weken geleden. De centrumrechtse kandidaat uit het kamp van Lega-leider Salvini haalt de bovenhand, terwijl de kandidaat van nationale coalitiepartner 5SM amper in het verhaal voorkomt. Sommige media rapporteren dat Salvini zijn sterke peilingresultaten moet verzilveren op nationaal vlak via vervroegde verkiezingen. Voorlopig houdt hij de boot af en wil naar verluidt de Europese verkiezingsuitslag in mei afwachten. Een absolute meerderheid voor centrumrechts is voorlopig waarschijnlijk te hoog gegrepen. In de aanloop naar eventuele vervroegde verkiezingen kan een onzekerheidspremie Italiaanse obligaties onder druk houden. Als de zwakke peilingen van de anti-establishment partij, de vijfsterrenbeweging, leiden tot een terugkeer naar de oppositiebanken, hoeven nieuwe Italiaanse verkiezingen op iets langere termijn niet per se slecht nieuws te zijn voor Italiaanse overheidsobligaties.
 

Italiaanse 10-jaarsrente opent lager nadat Fitch de hakbijl spaart

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.