Fed-notulen suggereren beëindiging van de balansafbouw

De markten: kort op de bal

Vandaag volgen de ECB-notulen. Hints op nieuwe TLTRO’s?

Flag EU

De U-bocht die de Amerikaanse centrale bank nam sinds de vergadering in december vorig jaar, is minstens opmerkelijk te noemen. Toen verhoogde de Fed de beleidsrente met 25 basispunten en voorzag ze nog twee extra renteverhogingen in 2019 en 1 in 2020. Voorzitter Powell gaf terloops nog mee dat de balansafbouw op “automatische piloot” zou worden verdergezet. De financiële markten verteerden die laatste boodschap nogal slecht.

Begin 2019 veranderde de Fed het geweer van schouder. Ze predikt een ‘zachtere’, ‘data-afhankelijkere’ aanpak. Tijdens de beleidsvergadering van januari zette de Fed zich aan de zijlijn. Door toegenomen onzekerheid (handelsconflicten, sluiting van de overheid, globale groeivertraging,…) hield de Fed de beleidsrentes ongewijzigd en gaf ze aan de normalisatie/afbouw van de balans minder ver zou laten doorgaan dan oorspronkelijk gedacht. Geduld is het nieuwe codewoord dat de centrale bank zich door een afkoelende inflatie kan permitteren.

De notulen van die Fed-vergadering bevestigen de onderliggende toon. De Fed stelt zich geduldig op, maar geeft nog geen hints over een eventuele renteverlaging. De belangrijkste boodschap kwam omtrent de balansafbouw. Bijna alle gouverneurs waren het eens dat de normalisatie van de balans nog dit jaar moet worden beëindigd. De Fed herinvesteer sinds het laatste kwartaal van 2017 niet langer alle middelen die vrijkomen van obligaties op vervaldag. Die afbouw bereikte eind 2018 de kruissnelheid van $50 miljard/maand. Het balanstotaal zakte in tussentijd van $4500 miljard tot $4000 miljard. Als het huidige tempo wordt aangehouden tot eind 2019, klokt de balans af in de buurt van $3500 miljard.

De dollar verloor in de aanloop naar de notulen wat terrein, maar keerde die beweging nadien terug om. EUR/USD eindigde stabiel boven 1.13. De aandacht verschuift vandaag naar het Europese continent. Na de Fed, geeft ook de ECB haar notulen van de januari-beleidsvergadering vrij. Beleggers hebben voor oor naar het debat rond de mogelijke TLTRO’s (langlopende financiering) en de ‘forward guidance’.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.