Sterke Britse arbeidsmarktcijfers, maar kort bij marktverwachting

De markten: kort op de bal

Pond profiteert niet

vlagecBOE

Het Britse arbeidsmarktrapport was opnieuw bijzonder sterk, maar kort bij de markverwachtingen. De Britse lonen stegen in het laatste kwartaal van vorig jaar met 3.4% j/j, een evenaring van de sterkste stijging sinds 2008. Omdat de Britse inflatie in het 4e kwartaal gemiddeld 2.3% bedroeg, profiteerden de Britse gezinnen dus van een verdere stijging van hun beschikbare inkomen. De werkloosheidsgraad stabiliseerde op 4%, het laagste peil sinds 1975. De tewerkstelling nam toe met 167 000 in Q4 2018, wat resulteerde in een recordnotering voor de tewerkstellingsgraad, 75.8%. Het enige minpuntje vandaag was de productiviteitsdaling die in Q4 2018 werd vastgesteld. Output per gewerkt uur daalde met 0.2% kw//kw. Dat is vooral een weerspiegeling van de internationale, onzekere context die eind 2018/begin 2019 op de groei weegt/woog. De Britse BBP-groei bedroeg 0.2% kw/kw in Q4 2018.

De sterke binnenlandse Britse (arbeids)markt blijft één van de voornaamste redenen waarom de Britse centrale bank bereidheid blijft tonen tot een versnelde beleidsnormalisatie als de gordiaanse brexitknoop ontward geraakt. Voorlopig is dat niet aan de orde. Het Britse pond profiteert niet na de publicatie van de cijfers. EUR/GBP fluctueert rond 0.8750.
 

EUR/GBP: pond profiteert niet van sterke arbeidsmarkcijfers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.