RBNZ kiest voor uitstel, geen afstel, van renteverhoging

De markten: kort op de bal

Kiwi dollar snelt hoger

De Reserve Bank of New Zealand hield gisteren de eerste beleidsvergadering van het jaar. De beleidsrente bleef zoals verwacht stabiel op 1.75% en daar blijft ze volgens de bank nog wel even. Ze schoof een eerste renteverhoging sinds 2014 zelfs verder voor zich uit en verwacht die nu pas begin 2021 (vs. tweede helft van 2020 eerder). Het uitstel komt er nadat de bank de groeiverwachting neerwaarts bijstelde. Voor 2019 rekent ze op een groei van 2.8% (ongewijzigd vs. novemberprognoses) maar 2020 kreeg een knauw van 30 bp (2.9%). In 2021 koelt de groei waarschijnlijk verder af tot 2.8% (vs. 3.2% in november). De eerste projectie voor 2022 komt uit op 2.3%. De neerwaartse herziening is vooral het gevolg van een zwakkere globale groei. De bank blijft optimistisch over de binnenlandse groei, geruggesteund door de lage rentes en een sterke arbeidsmarkt. Inflatie blijft in 2019 (1.6%) en 2020 (1.7%) eerder aan de lage kant. De bank streeft naar een inflatie binnen een marge van 1-3%. In 2021 en 2022 belandt inflatie vermoedelijk in het midden van de band (2.1%).

De bank ziet zowel opwaartse als neerwaartse risico’s voor het groei- en inflatiescenario. Enerzijds waarschuwt ze voor een meer uitgesproken globale groeivertraging die ook op de binnenlandse vraag en de prijzen kan wegen. Tegelijk botst de economie stilaan op haar capaciteitsgrenzen. Dat zet prijzen onvermijdelijk onder druk. Ze herintroduceerde in het beleidscommuniqué daarom de opmerking dat de volgende rentebeweging zowel hoger als lager kan.
De centrale bank behoudt m.a.w. een neutrale visie. Daar had de markt echter niet (meer) op gerekend. De globale groeivertraging dwong de grootste centrale banken, waaronder de Fed, al tot een opmerkelijke 180°-bocht in de richting van een soepelere, meer afwachtende houding. Ook ‘grote broer’ Australië deed dat bij monde van RBA-voorzitter Lowe.

Beleggers gingen er impliciet maar ten onrechte vanuit dat RBNZ de volgende in rij was. De kiwi dollar snelt hoger na het rentebesluit. USD/NZD noteert momenteel rond 0.6825 vs. 0.6735/40 voor het rentebesluit van de RBNZ vanmorgen. 

 

Figuur - NZD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.