Hongaarse inflatie nadert MNB inflatiedoelstelling

De markten: kort op de bal

Markt anticipeert op beleidsnormalisatie. Forint herstelt.

Vanmorgen werden in Hongarije inflatiecijfers voor januari bekend gemaakt. De algemene inflatie klokte af op 0.3% m/m en 2.7% j/j (was 2.7% in december, de marktverwachting was 0.4% m/m en 2.8% j/j). De Hongaarse centrale bank (MNB) hanteert een inflatiedoelstelling van 3.0%. Zoals in veel andere landen wordt ook de inflatie in Hongarije getemperd door de recente daling van de olieprijs (en van voedselprijzen). In de context van sterke loonstijgingen (orde van grootte van 10%) en van een aanhoudend sterke binnenlandse vraag hebben de markten en de Hongaarse centrale bank echter vooral oog voor de kerninflatie die gezuiverd wordt voor een aantal volatiele componenten zoals energie. De kerninflatie zoals die door het National Statistisch Bureau wordt bekend gemaakt steeg wel aanzienlijk van 2.8% in december tot 3.2% in januari. De centrale bank gebruikt een iets anders samengestelde indicator voor de keninflatie dan het statisch bureau, maar ook de indicator van de centrale bank klokte in januari af op 3.0%.

Recent gaf de MNB (en vooral vicegouverneur Nagy) aan dat de bank de kerninflatie scherp in het oog houdt. Als die boven de 3.0% postvat, kan de MNB starten met een geleidelijke normalisatie van het beleid. In dat scenario kan de MNB in het tweede kwartaal de onconventionele liquiditeitsverschaffing geleidelijk afbouwen. In een aanhoudend gunstig klimaat kunnen dan, vooral in de tweede jaarhelft, de beleidsrentes voorzichtig worden opgetrokken.


De forint gaf recent terrein prijs, onder meer omwille van het minder gunstige algemene risicosentiment. De hogere kerninflatie trok de focus van de markten vandaag opnieuw naar het debat over beleidsnormalisatie. De forint herstelde vanmorgen. EUR/HUF viel terug beneden 320. Op korte termijn kan het debat over een eventuele start van de beleidsnormalisatie de forint ondersteunen. Toch blijven we op termijn eerder neutraal/voorzichtig ten aanzien van de Hongaarse munt. Bij de start en zeker bij het bepalen van het tempo van een eventuele beleidsnormalisatie, zal de MNB zeker ook de ECB scherp in het oog houden. Als de ECB de normalisatie van haar beleid uitstelt/moet uitstellen omwille van een minder gunstige economische context in Europa, is dat zeker ook een belangrijke input voor het beleid van de MNB.
 

Figuur - EUR/HUF: Hongaarse kerninflatie stijgt boven 3.0%. Forint (voorzichtig) hoger

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.