Canadese arbeidsmarktrapport verpulvert consensus

De markten: kort op de bal

Loonie veert fors op

Flag Canada

Het Canadese arbeidsmarktrapport (januari) legt alweer sterke data voor. De tewerkstelling groeide aan met 66 800 jobs terwijl de markt slechts rekende op een veel bescheidenere 5 000. De groei is ongeveer gelijk verdeeld over voltijdse en deeltijdse jobs, maar concentreert zich wel uitsluitend in de dienstensector (+99 000 vs. een verlies van jobs in de goederensector van 32 000). De werkloosheidsgraad steeg lichtjes tot 5.8%, maar dat gebeurt tegen de achtergrond van een toegenomen participatiegraad (van 65.4% naar 65.6%). Er begeven zich steeds meer arbeidskrachten richting de markt, wellicht (deels) het gevolg van de aantrekkende lonen. Die groeiden in januari à rato van 1.8% j/j (1.5% in december).

De Bank of Canada suggereerde in de laatste beleidsvergadering (9 januari) een pauze in de opwaartse rentecyclus. Ze volgde daarmee in het zog van de Fed, die kort daarvoor al een kwartdraai in de richting van een soepeler monetair beleid maakte (en tijdens de beleidsvergadering van 30 januari de 180°-graden bocht volledig afwerkte). Vooral de fors gedaalde olieprijzen en de negatieve impact ervan op de Canadese groei inspireerde de bank tot een moment van reflectie.

Nu de olieprijzen min of meer stabiliseren rond $62/vat (Brent) en de economie eigenlijk sterk blijft presteren, getuige o.m. het arbeidsmarktrapport, hopen de markten mogelijk op een korte(re) rentepauze. Ze schatten de kans op een renteverhoging voor dit jaar alvast terug hoger in en dat geeft de Canadese dollar vleugels. De loonie won initieel zo’n 0.6% t.o.v. de Amerikaanse dollar maar stabiliseert momenteel rond 1.325 (+0.4%).

Figuur - USD/CAD: loonie wint terrein na sterk arbeidsmarktrapport

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.