Tsjechische centrale bank wil dat de mist optrekt

De markten: kort op de bal

Beleidsrente ongewijzigd; nog 0, 1 of 2 renteverhogingen dit jaar

Flag Czech Republic

De Tsjechische centrale bank hield de beleidsrente ongewijzigd op 1.75%. Twee van de zeven gouverneurs stemden tegen de beslissing en pleitten voor een nieuwe renteverhoging. Dat was lang het plan dat de CNB voor ogen hield. Toegenomen externe risico’s en de globale bocht (ECB, Fed, BoE,…) naar een voorzichtiger monetair beleid lagen aan de basis van de langere pauze. Gouverneur Rusnok stelt duidelijk dat de mist eerst moet optrekken vooraleer de CNB een tandje bijzet. Hij stelt nog 1 of 2 renteverhoging in het vooruitzichten, maar waarschuwt dat het er ook geen kunnen zijn in het meest negatieve groeiscenario. De CNB verlaagt de groeiverwachtingen voor dit jaar van 3.3% tot 2.9% dit jaar en van 3.3% tot 3% volgend jaar. De inflatieprognoses werden licht neerwaarts bijgesteld tot 2% in het 1e kwartaal van 2020 en 1.9% in het 2e kwartaal. Tot slot schat de CNB de gemiddelde koers voor de kroon in op EUR/CZK 25 dit jaar (tov 24.70 in november) en EUR/CZK 24.20 in 2020 (ongewijzigd). Vorig jaar was een zwakker-dan-verwachte kroon de aanleiding tot extra monetaire verstrakking via renteverhogingen. Voorlopig trekt de CNB die lijn dus niet voort. EUR/CZK verstevigt marginaal na de persconferentie van Rusnok omdat die als basisscenario toch nog steeds minstens 1 renteverhoging dit jaar vooropstelt.

EUR/CZK: marginale winst voor CZK na beleidsbeslissing CNB

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.