RBA voorzitter Lowe maakt een merkwaardige bocht

De markten: kort op de bal

AUD bulls op het verkeerde been gezet

Flag Australia

Gisteren maakte de Reserve Bank of Australia (RBA) haar beleidsbeslissing bekend. De bank hield de rente zoals verwacht ongewijzigd op 1.5%. De bank erkende wel een aantal recente risico’s maar in essentie paste ze haar oordeel over de groei en het bereiken van de inflatiedoelstelling niet ten gronde aan. De RBA herhaalde dat de rente aangepast was aan de huidige situatie. In het (recente ) verleden gaf de RBA aan dat de volgende stap waarschijnlijk een renteverhoging zou zijn eerder dan een renteverlaging. Die ‘guidance’ werd gisteren niet formeel gewijzigd, hoewel een deel van de markt die bijsturing wel verwachtte. Geen nieuws was in dit geval dus (matig) goed nieuws voor de Aussie dollar.

Minder dan 24 uur na het officieel beleidscommuniqué tapte RBA voorzitter Lowe in een speech toch wel uit een ander vaatje. De RBA schat de kans dat de volgende stap in het beleid een renteverlaging wordt nu even groot in dan een verhoging. In technisch jargon gezegd : de RBA schakelt over van een voorzichtige ‘tightening bias’ naar een neutrale houding. Lowe vermeldde een reeks onzekerheidsfactoren die de RBA er toe aanzetten om een meer voorzichtige houding aan te nemen. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen wel zwaar doorwegen bij de afweging van de volgende rentestap. Als de arbeidsmarkt (inclusief lonen) sterk blijft, kan een renteverhoging nog steeds. In een minder gunstig groei- en arbeidsmarktscenario wordt een renteverlaging opnieuw een optie.


Gisteren steeg de Aussie dollar, juist omdat de RBA haar beoordeling van de economie en haar indicatie over de beleidsrente niet negatief hand bijgesteld. De ‘AUD-believers’ van gisteren werden vandaag natuurlijk stevig op het verkeerde been gezet door de bijgestuurde communicatie van voorzitter Lowe. AUD/USD dook een volle ‘big figure’ lager en wordt nu verhandeld in de lage 0.71-zone. Zeker na de bocht van Lowe vanmorgen blijven we eerder voorzichtig i.v.m. de Australische munt.
 

Figuur - AUD/USD: Bocht van voorzitter Lowe haalt Aussie dollar onderuit

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.