Reserve Bank of Australia houdt (voorlopig?) voet bij stuk

De markten: kort op de bal

Aussie dollar veert op

Flag Australia

Vanmorgen hield de Reserve Bank of Australia (RBA) de rente zoals verwacht onveranderd op 1.5%. In 2018 stelde de RBA zich vrij neutraal op. In de aanloop naar de vergadering van vanmorgen was er in de markt speculatie of de RBA niet zou overschakelen naar een ‘easing bias’. De Fed had vorige week het goede voorbeeld gegeven. Bovendien waren er binnenlandse ontwikkelingen die deze stap kunnen verantwoorden. Het ‘grote nieuws’ vanmorgen voor de markten was dat de RBA haar appreciatie van de economie en van de monetaire context niet ten gronde aanpaste.


De RBA neemt akte van een aantal recente minder gunstige ontwikkelingen. De globale economie groeit nog steeds boven trend, maar vertraagde in de twee de jaarhelft. Voor Australië verwacht de RBA dit jaar nog steeds een groei van om en bij de 3% (3.5% in december). Volgend jaar wordt een iets lagere groei verwacht door lagere groei in de grondstoffensector. De inflatie was 1.8% in 2018. De RBA verwacht dat de onderliggende inflatie blijft schommelen rond de 2% in 2019 en kan aantrekken tot 2.25% volgend jaar. Een geleidelijk stijging van de lonen moet de trend ondersteunen.


Toch blijft de consument het zorgenkind van de RBA. De inkomensgroei bleef de voorbij jaren matig. Tegelijk bouwden de Australiërs de voorbij jaren wel opnieuw aanzienlijk wat schuld op, onder meer om vastgoedaankopen te financieren. De RBA kijkt dan ook met argusogen uit of/in welke mate de correctie op de vastgoedmarkt het consumentvertrouwen aantast. Bovendien verkrappen de banken hun voorwaarden voor hypotheekleningen. Een hogere rentelast kan bijkomend wegen op het beschikbaar inkomen en de bestedingen. De RBA schuift dit risico prominent naar voor, maar trekt voorlopig geen conclusies naar het beleid. Tot nader bericht behoudt de bank de visie dat de huidige rente toelaat om op termijn de beleidsdoelstelling te halen.


Minstens een deel van de markt hield er rekening mee dat de RBA de recent minder uitbundig data, de iets lagere inflatie en de risico’s in verband met de particuliere bestedingen zou aangrijpen om ‘softer’ uit de hoek te komen. Misschien kon ze de deur wel openen in de richting van een renteverlaging. Die hint kwam er niet en gaf de Aussie dollar een (zij het bescheiden) duwtje in de rug. Ondanks de ‘standvastige houding’ van de RBA blijven we eerder voorzichtig ten aanzien van de Australische munt. De onzekerheid omtrent de consument is niet van de baan en ook de twijfel over China is een potentieel negatieve factor voor de Aussie dollar. In een scenario van geleidelijke USD verzwakking in de loop van 2019 zien we de Aussie dollar mogelijk minder profiteren dan andere grote munten zoals b.v. de euro.
 

Figuur - AUD/USD: Aussie dollar veert opgelucht op na RBA vergadering.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.