Eurozone groei- en inflatiecijfers

De markten: kort op de bal

Euro verliest terug terrein

Flag EU

Terwijl de financiële markten nog de U-bocht van de Federal Reserve aan het verteren zijn, worden ze ondergedompeld in een reeks economische (EMU) data. Duitsland gaf het startschot en publiceerde ontgoochelende kleinhandelsverkopen. De markten hadden een lichte daling (-0.6%) verwacht in de maand december, maar het uiteindelijke cijfer klokte nog een pak lager af. De kleinhandelsverkopen daalden met -4.3% (m/m), de snelste groeiafname in 11 jaar. De Franse inflatiecijfers verrasten niet. De consumenteninflatie voor januari nam af voor een derde maand op rij, ditmaal met -0.6% (m/m). De dalende energieprijzen spelen daar natuurlijk zeker een rol.

Italië en Spanje publiceerden groeicijfers. De eerste liet een negatieve BBP-‘groei’ van -0.2% (kw/kw) in het vierde kwartaal optekenen. Dat is een grotere daling dan verwacht (-0.1%) en zorgt daarmee officieel voor een recessie in het land van PM Conte. Spanje kon wel positieve cijfers voorleggen: +0.7% (kw/kw). Het BBP voor de gehele euro zone nam 0.2% (kw/kw) toe, exact volgens de verwachtingen. Het jaarcijfer klokte af op 1.2%.

De toch wel tegenvallende resultaten wogen op het Europese sentiment vandaag. In tegenstelling tot de Amerikaanse markten gisteren na (de U-bocht) van Powell en de Amerikaanse centrale bank, profiteren de Europese markten niet. De Duitse 10-jaarsrente stabiliseert na de forse daling van gisteren (0.17%). EUR/USD klom gisteren hoger en opende deze ochtend stabiel. Na de cijfers krijgt de dollar opnieuw het voordeel van de twijfel. EUR/USD brokkelt terug af onder 1.15.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.