Australische bedrijven worden aanzienlijk minder optimistisch

De markten: kort op de bal

Schade voor de Aussie dollar voorlopig beperkt

Flag Australia

Vanmorgen werd in Australië het NAB bedrijfsvertrouwen bekend gemaakt. De algemene sentimentsindicator blijft stabiel op 3. Op zich lijkt dat misschien niet zo slecht nieuws, maar die indicator was de voorbije maanden al fors teruggevallen. Bovendien gaven een reeks deelcomponenten die rechtstreeks met de bedrijfsactiviteit te maken hebben, een aanzienlijk terugval aan (orders, tewerkstelling, winstgevendheid).


De terugval in het bedrijfsvertrouwen kan belangrijk zijn bij de appreciatie die de Reserve Bank of Australia (RBA) geeft over de economie op haar beleidsvergadering volgende week. De bank ging tot op heden uit van een aanhoudend degelijke groei in 2019 (+3%). Die positieve visie was onder meer gesteund op een positieve bijdrage van de investering en een houdend sterke arbeidsmarkt, wat op termijn hopelijk tot hogere lonen leidt. Een aantal van de verondersteld gunstige ontwikkelingen worden door het rapport van vanmorgen toch wel in vraag gesteld. Bovendien is de RBA al lang ongerust over de schuldgraad van de gezinnen en de mogelijk negatieve impact daarvan op de consumptie. In dit verband kondigden Australische banken recent aan dat ze de hogere financieringskosten naar hun klanten zullen doorrekenen, wat onder meer leidt tot hoger hypotheekkosten. Ook dit element zal de RBA zeker meenemen wanneer ze over haar beleid beslist. Tot nu gaf de RBA aan dat ze het beleid nog een hele tijd onveranderd kan houden, maar ‘op termijn’ was een renteverhoging wel de waarschijnlijke volgende stap. De markt gaat ondertussen wel al even de andere kant op. De markt ziet een kans van ongeveer 1 op 3 op een renteverlaging eind dit jaar. De twijfel over de intenties van de RBA kan nog toenemen indien ook de inflatiecijfers (publicatie morgen 30 jan) forser zouden afkoelen dan wat nu wordt verwacht (daling van 1.9% tot 1.7% j/j).
AUD/USD verloor vanmorgen terrein na de publicatie van het bedrijfsvertrouwen, maar herstelde later, al is dat herstel mogelijk ook ten dele het gevolg van een algemeen zwakke dollar. Het was al langer duidelijk dat de RBA niet zou vooroplopen in het proces van beleidsnormalisatie en voorlopig zal die terughoudendheid waarschijnlijk alleen maar toenemen.


Tot op heden hanteerden we de visie dat ook de Aussie dollar (zij het matig) zou kunnen profiteren in geval van een algemene terugval van de USD. Gezien de binnenlandse ontwikkelingen kan de Aussie in deze beweging wel achterblijven op andere grote munten zoals de euro. In die hypothese blijft de EUR/AUD koers eerder opwaarts gericht.
 

Figuur - EUR/AUD: Aussie dollar blijft in het defensief

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.