ECB stelt groeirisicoanalyse neerwaarts bij …

De markten: kort op de bal

… maar ziet voorlopig geen “monetary policy case” voor nieuwe stimulus.

Flag EU

Tijdens de eerste beleidsvergadering van 2019 hielden Draghi & co weinig verrassend de rentes, de forward guidance en het herinvesteringsbeleid ongewijzigd. Wel opmerkelijk: in december waarschuwde de bank dat de groeirisico’s stilaan overhelden naar de neerwaartse zijde. De ECB stelt de risicoanalyse nu ook formeel bij. Draghi somde een waslijst aan (groeiende) risico’s op (brexit, China, opkomende landen, financiële volatiliteit, geopolitieke risico’s, het handelsconflict …) die de beslissing motiveren.

Die risico’s creëren veel onzekerheid en hypothekeren al enige tijd het groeimomentum van de euro zone. Tot nader order gaat Draghi wel nog steeds uit van een tijdelijke groeivertraging en rekent op de aanhoudende sterke arbeidsmarkt om de 2%-inflatiedoelstelling te behalen. Hij benadrukt het belang van de inkomende data die zijn veronderstelling al dan niet bevestigen. In dat kader verwees de voorzitter naar de maart-vergadering, die met nieuwe projecties voorzien zal zijn. Het is mogelijk een belangrijk kantelpunt voor de visie (en forward guidance?) van de centrale bank.

Uiteraard ging het tijdens de persconferentie al snel over de zogeheten TLTRO’s (langerlopende financiering voor banken). Draghi gaf mee dat het onderwerp behandeld werd maar tot een beslissing zijn de gouverneurs (nog) niet gekomen. Een nieuw rondje TLTRO’s vereist een brede (monetair-economische) noodzaak (bv. een persistente groeivertraging), eerder dan een sectorspecifieke of land-gerelateerde problematiek. Bijkomende stimulus komt er dus niet zonder meer.

Op de wisselmarkt nam de euro een duik zodra Draghi officieel de groeirisico’s neerwaarts bijstelde. Maar de “conditionaliteit” verbonden aan nieuwe monetaire stimulus (TLTRO’s) duwde EUR/USD uit de intraday-laagtes. Het feit dat de ECB dat (voorlopig) niet nodig acht, brengt de markt vermoedelijk wat rust. Het paar keerde snel terug naar de 1.1370-zone, dichtbij openingsniveaus. De Duitse 10-j rente blijft wel trappelen rond de laagste dagniveaus (rond 0.18%).

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.