Reserve Bank of New Zealand blijft de kat uit de boom kijken

Tot nader bericht geen renteverhoging vóór eind 2019, maar NZD/USD herstelt dankzij sterke data

De Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) hield zoals verwacht de rente onveranderd op 1.75%. De RBNZ blijft voorzichtig in haar beoordeling van de economie ook al waren de recente cijfers, onder meer inzake tewerkstelling, sterk.

De RBNZ verwacht dat de combinatie van een soepel monetair beleid, positieve demografische ontwikkelingen en fiscale stimulus (vooral in infrastructuur en bouw) de groei in de nabije toekomst op een degelijk niveau kunnen houden. Ook de daling van de kiwidollar sinds 2017 ondersteunt die groei. De centrale bank schat de groei in de periode 2019/2021 kortbij of zelfs iets boven 3.0% in. Tot nu leidde die degelijke groei slechts tot een beperkte stijging van de inflatie (1.9% in Q3). De recente inflatiestijging was deels te wijten aan tijdelijke factoren. Die analyse ligt aan de basis om de beleidsrente in de voorzienbare toekomst onveranderd te houden. Een renteverhoging is tussen nu en eind 2019 niet aan de orde. Toch houden we vooral de arbeidsmarktdata in het oog. Zo viel de werkloosheidsgraad (3.9%) recent fors terug. Gouverneur Orr en co zien zowel opwaartse als neerwaartse risico’s voor het groei- en inflatiescenario. Enerzijds waarschuwen ze bijvoorbeeld voor de mogelijke negatieve gevolgen in verband met de internationale handel. Anderzijds liet de RBNZ de opmerking weg in het beleidscommuniqué dat de volgende rentebeweging ook een verlaging kan zijn. Een eerste voorzichtige hint dat de bank het beleid toch iets eerder kan verstrakken als de dominosteentjes juist vallen?

Over de periode januari/midden oktober verloor de kiwidollar meer dan 13% tegen zijn Amerikaanse naamgenoot. Die beweging weerspiegelt uiteraard deels een versterking van de Amerikaanse dollar, maar ook een zwakke kiwidollar. Onder meer de iets hogere inflatie en sterke arbeidsmarktcijfers zorgden recent voor bodemvorming in NZD/USD. Tot op heden hadden we een eerder defensieve houding ten aanzien van de kiwidollar. Gezien de recent positieve cijfers worden we neutraler. Als de data bevestigd worden, kan de NZD/USD-muntcombinatie opnieuw meer aanknopen met de algemene USD-beweging. (geen underperformance van de kiwidollar meer). We kijken verder uit of de toon van de RBNZ minder soft wordt, ook al zal dit proces hoe dan ook met mondjesmaat verlopen.
 

NZD/USD: kiwidollar herstelt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.