Bank of Japan houdt beleid onveranderd maar stelt inflatievooruitzicht neerwaarts bij

De markten: kort op de bal

Yen zet klein stapje terug

Flag Japan

De Bank of Japan (BOJ) hield haar beleid zoals verwacht onveranderd. De beleidsrente blijft onveranderd op 0.1%. De BOJ behoudt ook haar intentie op de 10-j rente in de buurt van 0.0% te houden. Ze behoudt ook het aankoopprogramma van overheidsobligaties/activa met de bedoeling om de geldhoeveelheid verder te vergroten a rato van JPY 80 000 mld. per jaar, al gaat de BOJ hier al enige tijd flexibel te werk. De ultieme doestelling blijft nog steeds om de inflatie richting 2.0% te brengen.


Daarin slaagt de BOJ voorlopig niet. De BOJ heeft haar inflatievooruitzichten al verschillende keren neerwaarts moeten bijstellen en dat was ook nu het geval. De daling van de olieprijs was uiteraard een van de voor de hand liggende schuldigen. Zo verlaagde de BOJ het inflatievooruitzicht voor het fiscale jaar dat start in april 2019 van 1.4% tot 0.9%. De feitelijke inflatiecijfers over die periode zullen mogelijk aanzienlijk afwijken van dit vooruitzicht dat abstractie maakt van een geplande BTW-verhoging in oktober en van andere belastingmaatregelen. De BOJ is zich bewust van de mogelijke neveneffecten van een langdurig ultra-soepel monetair beleid, maar de huidige inflatiedynamiek laat tot nader bericht niet toe om het beleid minder soepel te maken. De yen verzwakte vanmorgen lichtjes op de zoveelste neerwaartse bijstelling van de inflatievooruitzichten. De BOJ staat nog steeds achteraan in de rij als het over de start van een beleidsnormalisatie gaat.
 

Figuur - USD/JPY: Yen verzwakt lichtjes na inflatie-downgrade. Op weg naar USD/JPY 110?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.