Canadese inflatie veert onverwachts op

De markten: kort op de bal

Winst voor de Canadese dollar blijft beperkt

Flag Canada

De algemene inflatie in Canada bedroeg in december vorig jaar 2.0% j/j. Dat is fors hoger dan verwacht (1.7%). Op maandbasis daalden de prijzen met -0.1% terwijl de markt uitging van een sterkere daling met -0.4%. Onder meer de forse prijsstijging in vliegtuigtickets (+22%!) verklaren in belangrijke mate de verrassing. Het statistisch bureau waarschuwde wel voor veralgemening: de berekeningswijze m.b.t. het luchttransport onderging deze maand een wijziging. Kerninflatie bleef stabiel op 1.9%, kortbij de 2%-inflatiedoelstelling.

De Canadese dollar kreeg even vleugels kort na de publicatie. Ze kwam echter al snel tot de conclusie dat het decembercijfer een vertekend beeld geeft en de Bank of Canada allicht niet van gedacht doet veranderen. De bank signaleerde tijdens de vorige beleidsvergadering (9 januari) nog een rentepauze en wees daarbij de vinger vooral naar de dalende olieprijzen. Het zwarte goud heeft er inmiddels een mooi herstel op zitten. Dat zette ook de loonie onder stoom. De markt gaat ondanks dat herstel echter nog niet uit van een renteverhoging op korte termijn. Ook wij zijn de gedachte genegen dat de BoC pas op iets langere termijn de rentes opnieuw opkrikt, zeker nu ook de Fed (Amerikaanse centrale bank) sinds kort wat op de rem staat. USD/CAD noteert rond 1.33, slechts lichtjes lager (dus sterkere loonie) t.o.v. de openingsniveaus.
 

Figuur - USD/CAD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.