Amerikaanse centrale bank beslist vanavond over het beleid

Alle lichten op groen voor renteverhoging in december; sterkere dollar en hogere rentes?

Flag US

De Amerikaanse centrale bank velt haar verdict uitzonderlijk vandaag pas over het beleid, en niet op woensdag. De tussentijdse verkiezingen zorgden voor het dagje uitstel. Het is de laatste Fed-vergadering zonder vraag-en-antwoordsessie met de pers. De vorige Fed-voorzitster schroefde het aantal persbabbels terug tot 4 per jaar, maar Powell maakte die beslissing ongedaan, met ingang van 2019. Powell manifesteert zich meer als een reactieve Fed-voorzitter die de handen ten alle tijden wil vrij hebben om het beleid aan te passen. De uitgekiende forward guidance strategie die Fed-voorzitters Bernanke en Yellen ontwikkelden wordt gradueel bij het huisvuil geplaatst.

Terug over naar de orde van de dag. De Fed zal de rente vanavond ongewijzigd laten, maar hinten op een renteverhoging in december. Markten houden rekening met dat scenario. De Fed beleidsrente zou dan 2.25%-2.50% bedragen eind dit jaar en “neutraal” terrein betreden in 2019. De huidige Fed-voorspellingen omtrent die neutrale beleidsrente variëren tussen 2.50% en 3.50%. We denken dat de Fed de beleidsrente in 2019 op kwartaalbasis zal blijven verhogen. De Amerikaanse economie draait nog steeds op volle toeren en de inflatiedruk neemt toe. Als de Fed deze ontwikkelingen erkent, kunnen de Amerikaanse rentes hun opwaartse trend hernemen. De Amerikaanse 10-jaarsrente nadert de cyclische top rond 3.26%. EUR/USD kan opnieuw afdrijven richting 1.13.
 

Amerikaanse 10-jaarsrente klaar om de cyclische top te testen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.