Duitse groei schakelde een versnelling lager in 2018

De markten: kort op de bal

Euro en Europese rente(verwachtingen) brokkelen af

Vanmorgen maakte het Duitse statistische bureau een eerste schatting bekend voor de groei in 2018. Die eerste raming klokte af op een jaargroei van 1.5%. In 2017 bedroeg de groei nog 2.2%. Het cijfer was wel in lijn met de marketverwachting. De beperkte beschikbare details geven aan dat groei van de consumptie naar een lagere versnelling schakelde (1.0%, neer van 1.8%)). De bijdrage van de netto export (saldo export minus import) werd zelfs negatief omdat de invoer sneller steeg dan de uitvoer. De investeringen (zowel bouw- als bedrijfsinvesteringen) deden het wel (zeer) goed.
Hoewel het jaarcijfer in lijn was met de marktconsensus reageert de markt toch ietwat nerveus/negatief. Die markt heeft vooral aandacht voor de forse terugval van de groei in het derde kwartaal en het gebrek aan tekenen van herstel in het vierde kwartaal. Nochtans liet de Bundsbank eerder verstaan dat de contractie in het derde kwartaal minstens ten dele te wijten was aan éénmalige factoren (autosector). Het statistisch bureau gaf aan dat het cijfer voor het vierde kwartaal waarschijnlijk lichtjes positief is. Een technische recessie (twee opeenvolgden kwartalen van negatieve groei) wordt zo vermeden. Verdere details worden bekend gemaakt op 14 februari.


De Duitse data waren min of meer zoals verwacht. Toch zijn ze duidelijk niet van aard om de markten gerust te stellen. De Europese rentes en de euro zetten gedurende de voormiddag een stap terug en ook de Europese/Duitse beurzen kunnen initiële winsten moeilijk vasthouden. De Duitse cijfers zijn hierbij zeker niet de enige schuldige, maar ze voeden wel de onzekerheid over de prestatie van de Duitse (en bij uitbreiding Europese) economie in een context van een globale groeivertraging en verstoorde internationale handelsstromen. EUR/USD zakt verder weg in de 1.14 ‘big figure’. Na de dollarzwakte van vorige week krijgt de euro nu terug meer tegenwind. De Duitse 10-j rente deemstert opnieuw weg tot 0.20%. Vorige week stond nog even een niveau van boven 0.30% op te tabellen. De groei-twijfel houdt dus aan. Naast groei-onzekerheid nemen de Europese investeerders ook een afwachtende houding aan in de aanloop naar de Brexit-stemming straks in het Britse parlement.
 

Figuur - EUR/USD: twijfel over Europese groei weegt op de euro.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.