Schakelt de risk-on rally een versnelling lager?

De markten: kort op de bal

Dollar biedt weerstand, rentes opnieuw hoger

De meeste beurzen trapten gisteren de handelsdag af in het rood maar keerden in extremis alsnog het tij. Fed-bonzen Powell en Clarida herhaalden een geduldige en data-afhankelijke Fed. Monetaire duif Evans suggereerde zelfs een rentepauze van 6 maanden. Beurswinsten bleven wel beperkt tot ongeveer 0.5%. De recente risico-rally schakelde naar een lagere versnelling. De dollar gedijde iets beter dan de voorbije dagen en kreeg daarbij steun van oplopende VS/EMU-renteverschillen. EUR/USD hield echter vast aan de recent herwonnen 1.15-grens (-0.45%). Amerikaanse rentes klommen 2 (5-jaars) tot 5.9 (30-jaars) hoger. Een zwakke verkoop van 30-jaarsobligaties woog op het lange eind van de Amerikaanse rentecurve. Duitse rentes zagen meer af van het sentiment, en verloren terrein.

Vandaag klokt de Amerikaanse december-CPI wellicht af op 1.9% j/j (kerninflatie op 2.2% j/j). De risico’s liggen aan de onderkant van de verwachtingen, mede door het effect van de lagere olieprijs. In het huidig neutraal tot licht positief risicoklimaat houdt een negatieve verrassing de dollar waarschijnlijk onder druk. EUR/USD schuifelt momenteel aarzelend hoger in de 1.15-zone. We zien geen duidelijke redenen voor het koppel om onder die technisch belangrijke steunzone te duiken. In Europa blijft de economische kalender vrij leeg, met enkel secundaire data op het programma in het VK. Daarnaast komt de Italiaanse schatkist met een eerste obligatie-uitgifte in 2019. We verwachten een vrij soepele uitgifte, wat de druk op de Italiaanse – en bij uitbreiding de perifere – kredietrisicopremie mogelijk verder verlicht.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.