Noorse kerninflatie daalt iets minder dan verwacht

De markten: kort op de bal

Kroon houdt het hoofd koeltjes

De Noorse algemene inflatie (CPI) stabiliseerde in december op 3.5% j/j (0.0% m/m). De markt verwachtte een lichte daling tot 3.4% j/j (-0.1% m/m). De kerninflatie brokkelde af van 2.2% j/j tot 2.1% (0.0% m/m). De daling is iets minder hard dan wat beleggers dachten (2.0% j/j). De oorzaak vindt haar oorsprong vooral in de transport- en culturele/vrijetijdssector. De prijsstijging van huishoudelijke producten en in de horeca boden onvoldoende tegengewicht.

De iets beter dan verwachte inflatiecijfers zijn de laatste belangrijke input voor de Noorse centrale bank die op 24 januari een beleidsvergadering houdt. In september vorig jaar gaf ze het startschot van de beleidsnormalisatie (eerste renteverhoging tot 0.75%). Een volgende renteverhoging kon toen volgens de bank al in het eerste kwartaal van dit jaar. Ze bevestigde die intenties tijdens haar laatste beleidsvergadering (december 2018), ondanks de fors lagere olieprijzen en de toegenomen internationale risico’s. Toch is een nieuwe renteverhoging in de januari-vergadering wellicht nog te vroeg gezien de precaire economische omstandigheden.

De Noorse kroon kende de afgelopen weken een volatiel parcours. Een verbeterd risicoklimaat na een sombere maand december en de forse comeback van de olieprijs haalden de munt recent uit het slop (EUR/NOK even boven 10). Maar de recente risk-on golf ebt vandaag wat weg en ook de olieprijzen verliezen terug wat terrein. Dat zet de Noorse kroon opnieuw onder druk. De munt sprong even op na de inflatiedata maar houdt die winsten niet (volledig) vast. EUR/NOK handelt momenteel rond 9.78, stabiel t.o.v. openingsniveaus. EUR/NOK rond 9.75 is het eerstvolgende belangrijke steunniveau.
 

Figuur - EUR/NOK: olie en sentiment counteren iets beter dan verwachte Noorse inflatie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.