Beurzen herstellen verder

De markten: kort op de bal

Dollar zet stapje terug maar EUR/USD 1.15 weerstand houdt (voorlopig) stand

vlagecBull

Na de beursrally van afgelopen vrijdag (dankzij uitmuntende arbeidscijfers in de VS en sussende woorden van Federal Reserve voorzitter Powell) toonden de beurzen aanvankelijk een verdeeld beeld. Europese beurzen openden voorzichtig hoger maar verloren later gradueel terrein. Ze sloten gemengd af met winsten/verliezen fluctuerend tussen -/+0.5%. Gemengde economische data (sterke kleinhandelsverkopen in de eurozone, zwakke fabrieksbestellingen in Duitsland) gaven investeerders geen duidelijk signaal. Tijdens Europese handel was er ook nog weinig nieuws over handelsgesprekken tussen de VS en China. De Duitse 10-jaarsrente verloor in eerste instantie wat terrein, maar klom doorheen de dag terug hoger.

Ook de Amerikaanse beurzen openden twijfelend. De publicatie van een reeks Amerikaanse data werd uitgesteld door sluiting van een aantal Amerikaanse overheidsdiensten. Enkel de ‘ISM Non-Manufacturing index’ voor December werd vrijgegeven. Het hoofdcijfer kwam iets beneden de verwachting uit op 57.6 (58.5 verwacht, tegenover de 60.7 een maand eerder), maar de details toonden een constructief beeld. Een niet al te uitbundig cijfer geeft de Amerikaanse centrale bank indien nodig ook wat ruimte om het normalisatieproces wat te vertragen. Gouverneur van de Atlanta Federal Reserve Atlanta Bostic verlaagde zijn renteverwachting van twee naar een enkele renteverhoging voor 2019, maar steunt wel het huidige Fed-beleid om de balans verder af te bouwen. Gecombineerd met positieve signalen over de handelsbesprekingen tussen de VS en China steunde de sterke ISM het risico-sentiment. Zowel de beurzen als de Amerikaanse rentes klommen hoger. De dollar verloor terrein doorheen de dag, maar de eerste weerstand van 1.15 bleef (voorlopig) buiten bereik.

Vandaag oogt de economische kalender mager met in de VS enkel de NFIB Small Business Outlook voor december en de vertrouwensindicatoren van de Europese commissie in de eurozone. Consensus voor beide indicatoren suggereert een lichte daling, maar wordt niet verwacht veel invloed uit te oefenen op de handel. Daarnaast blijft het uitkijken naar nieuwsberichten uit Beijing. Vooruitgang in de handelsgesprekken kan het risico-sentiment ondersteunen. Een wildcard voor vandaag is Amerikaans President Trump. Hij spreekt het Amerikaanse volk vanavond toe en zal meer duiding geven over de lopende onderhandelingen omtrent de muur op de Amerikaans-Mexicaanse grens. Ook de uitgifte van overheidsobligaties komt vandaag volop op gang. In de VS wordt 3-jaars papier geveild. Ook Duitsland, België, Nederland en Oostenrijk trekken met vers schuldpapier naar de markt. 

 

Figuur - Amerikaanse 10-jaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.